پیش فاکتور دریافت فایل
پروپوزال طراحی موزه فرش در شهر کاشان
10430
15,000 تومان
.zip
930 کیلوبایت
توضیحات:
دانلود پروپوزال طراحی موزه فرش در شهر کاشان

بیان مساله:
توليد و صادرات فرش دستباف جهان در سالهاي اخير دستخوش تحولات بسياري شده است و اين دگرگونيها در كشور ما كه يكي از قطبهاي مهم توليد و صادر كننده اين كالا به شمار مي رود از شدت بيشتري برخوردار بوده است. قاليبافي در ايران نه تنها يكي از رشته هاي اشتغال زا و منبع ارتزاق گروه عظيمي از كشورمان به خصوص روستائيان است بلكه از سالهاي گذشته نيز يكي از مهمترين منابع در آمد ارزش كشور محسوب مي شده است .(بیوک زاده، 14:1393).

با توجه به ارقام و آمار منتشر شده از سوي گمرك مي توان به اين نكته پي برد كه در ميان صادرات غير نفتي كشورمان فرش همواره بيشترين ارز آوري را براي كشورمان به ارمغان آورده است و اين كالا به دليل كيفيت بالا و قدرت رقابت نسبي و بعضا در بازارهاي جهاني مشابه كمتري برايش مي‌توان يافت. با توجه به اين مساله كه صنعت قاليبافي در ارتباط مستقيم با اقشار مستضعف جامعه و علي الخصوص روستائيان كشورمان بویژه در شهرهای هنر خیز مانند شهر کاشان مي باشد هر گونه تحول و تغيير در اين رشته تاثير مستقيمي بر زندگي آنان دارد و توجه به اين نكته نيز لازم است كه بدانيم اين قشر از جامعه بویژه در شهری مانند کاشان چون غالبا با كمبود در آمدهاي كشاورزي و بيكاري هاي فصلي مواجهند تغييرات مذكور، علاوه بر اثرات اقتصادي بر آنان، داراي اثرات اجتماعي از جمله مهارجت بي رويه به شهرها و ايجاد بافت ناموزون شهري و روستايي مي شود. حلال كه توجه به گسترش صنايع داخلي و ملي ايجاد اشتغال در مناطق محروم ، توجه به افزايش صادرات غير نفتي و عدم اتكاي كامل به در آمد حاصله از فروش نفت، تشويق كشاورزان به توليد محصولات كشاورزي بيشتر و مهمتر از همه جلوگيري از سيل بي رويه مهاجرت روستائيان و كنترل معضل شهرنشيني در صدر برنامه هاي دولت قرار دارد لزوم توجه به اين هنر و صنعت را كه حدود 8 ميليون نفر از طريق آن امرار معاش مي كنند و كمتر حرفه اي در ايران وجود دارد كه اين مقدار حجم انبوه ، از نيروي كار را به خود معطوف دارد اهميتي فراوان مي طلبد و حمايتي بي دريغ را از سوي مسئولان و مديران كشور .(شیخ اسدی، 25:1392)

فهرست مطالب:

بیان مساله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

روش تحقیق

پیشینه تحقیق

معرفی سایت

معرفي بستر طرح (تحليل سايت)

برنامه فیزیکی طرح

منابع

1403/2/6 - مارکت فایل