پیش فاکتور دریافت فایل
پرسشنامه شکرگزاری اسلامی - ایرانی
5413
3,800 تومان
.rar
3,983 کیلوبایت
توضیحات:
پرسشنامهي شکرگزاري اسلامی ایرانی Islamic-Iranian Gratitude Questionnaire

این پرسشنامه توسط گودرزي و همکاران ( 2014 )، به منظور سنجش شکرگزاري در مفهوم اسلامی آن تهیه گردید
این پرسشنامه شامل 26 عبارت و 3 خرده مقیاس است که عبارتند از: شکرگزاري اخلاقی، شکرگزاري درونی و شکرگزاري افعالی (عملی یا رفتاري) هر کدام از این خرده مقیاسها به ترتیب 9، 11 و 6 عبارت دارند.

دارای روش نمره دهی می باشد.
روایی و پایایی دارد
رفرنس دارد
چندین مقاله مرتبط با موضوع شکرگزاری اضافه شده است.

قابل ویرایش- ورد 2003
پرسشنامه اماده سنجش

1397/8/28 - مارکت فایل