پیش فاکتور دریافت فایل
پخش بار در شبکه هاي توزیع به روش پسرو و پیشرو
5518
4,000 تومان
.zip
900 کیلوبایت
توضیحات:
فایل حاضر، حاوی 14 صفحه توضیحات فارسی اعم از:
گام پسرو
گام پیشرو
فلوچارت
مثال
می باشد.


همچنین یک مقاله ی زبان انگلیسی از Backward/Forward Sweep Based Distribution
Load Flow Method نیز همراه این فایل موجود است.

در عصر حاضر شبکه های توزیع به نحو شعاعی استفاده می گردند و بهره برداری از شبکه های حلقوی جهت مراکز دارای امنیت بهره برداری می گردد. چون بهره برداری از شبکه های شعاعی در سیستم های توزیع آسان است از این شبکه ها استفاده می کنند و ضمنا ،معمولا از پخش بار نیوتن – رافسون برای شبکه های حلقوی استفاده می شود و با استفاده از معادلاتی که موجود است مقادیر ولتاژ و زاویه ولتاژ و … شین های مختلف حاصل می شوند.


سعی شده مطالب قابل فهم باشد. امید که موردپسند باشد.


1398/5/28 - مارکت فایل