پیش فاکتور دریافت فایل
مقاله نفقه
5618
4,100 تومان
.pdf
586 کیلوبایت
توضیحات:
برای نفقه معانی مختلفی در کتاب های لغت بیان شده است از جمله ریشه ی معنای
نفقه را صرف و خرج و آنچه که از دراهم کم و فانی شود، می دانند. همانگونه که در
چیزی کم و فانی شد( ( » نفق ، ینفِقُ ، نفقاً = فقد و فنی و قُل « المنجد آمده
بعضی دیگر نفقه را به معنای آنچه که از دراهم بخشیده شود بیان کرده اند مثل اقرب
» اسمٌ مِن الاِنفاق و ما تَنفُقُه مِن الدّراهَم و نَحوِها « : الموارد که می نویسد
و برخی کتب لغت علاوه بر معانی بالا به معنای زاد و توشه و همچنین آنچه که زوج
برای همسرش خرج می کند مثل طعام و لباس و مسکن و غیره اشاره دارد.
بالاخره گفته اند نفقه به فتح نون و فاء و قاف مصدر است از باب افعال و جمع آن نفاق
و انفاق و نفقات است
و در فرهنگ لغات فارسی هم به معنی هزینه و خرج و خرجی و روزی و مایحتاج آمده
است

1398/9/23 - مارکت فایل