پیش فاکتور دریافت فایل
پرسشنامه انگیزه سرمایه گذاری
5814
2,000 تومان
.doc
68 کیلوبایت
توضیحات:
پرسشنامه انگیزه سرمایه گذاری
هدف: بررسی میزان انگیزه سرمایه گذاری.
نحوه تکمیل: با توجه به طیف مشخص کنید که هر یک از موارد، به چه میزان در شما ایجاد انگیزه می¬کند؟
امتیاز دهی:
برای هر گزینه خیلی زیاد 5، زیاد 4، متوسط 3، کم 2 و خیلی کم 1 امتیاز در نظر بگیرید. مجموع امتیازات خود را برای هر یک از ابعاد پرسشنامه با توجه به موارد زیر محاسبه کنید:
- هزینه ها: موارد 1 تا 4؛
- کیفیت: موارد 5 تا 7؛
- تحویل محصولات: موارد 8 تا 10؛
- انعطاف پذیری: موارد 11 تا 16.
روش نمره گذاری در فایل موجود می باشد

1398/6/1 - مارکت فایل