پیش فاکتور دریافت فایل
پرسشنامه درک ریسک و مدیریت ریسک در بانک
5815
1,500 تومان
.doc
57 کیلوبایت
توضیحات:
پرسشنامه درک ریسک و مدیریت ریسک در بانک

هدف: بررسی میزان توجه و درک ریسک در بانک .
نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هریک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید.


اطلاعات و شیوه نمره گذاری کامل در فایل موجود می باشد

1399/3/8 - مارکت فایل