پیش فاکتور دریافت فایل
اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS
5876
8,000 تومان
.doc
2,632 کیلوبایت
توضیحات:
فهرست مطالب
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسأله 2
1-3- ضرورت تحقیق 3
1-4- اهداف تحقیق 4
1-5- سوالات تحقیق 4
1-6- روش تحقیق 4
1-7- قلمرو تحقیق 6
1-7-1- قلمرو موضوعی 6
1-7-2- قلمرو زمانی 6
1-7-3- قلمرو مکانی 6
1-8- واژه ها و اصطلاحات كليدي( نظري و عملياتي ) 6
2-1- مقدمه 10
2-2- ساختار سرمایه و اهمیت آن 10
2-2-1- تامین منابع 11
2-2-2- مدیریت سود و ساختار سرمایه 12
2-2-3- اندازه شرکت و ساختار سرمایه 12
2-2-4- سودآوری و ساختار سرمایه 12
2-2-5- عوامل موثر بر ساختار سرمایه 13
2-2-6- نظریه های ساختار سرمایه 15
2-2-6-1- نظریه های مرتبط با گزینش بین بدهی و سهام‌ نظریه سنتی 15
2-2-6-2- نظریه موازنه ایستا 16
2-2-6-3- نظريه نمايندگي و ساختار سرمايه 19
2-2-6-4- زمان بندي بازار سرمايه و ساختار سرمايه 22
2-2-7- نظريه هاي مرتبط با گزينش بين بدهي هاي عمومي و خصوصي 23
2-2-7-2- نظریه هزينه هاي نمايندگي 24
2-2-7-3- هزينه سرمايه در بانک ها 25
2-2-8- ساختار تأمين مالي در اقتصاد: رتبه بندي هزينه درآمد 26
2-2-9- تامین مالی داخلی و خارجی 27
2-2-10- تامين منابع مالي از خارج از سازمان 27
2-2- 11- عوامل تعيين کننده ساختار تامين مالي 29
2-2-12- اصل تطابق در تامين مالي 29
2-2-13- تامين مالي و الگوي بازار کامل 30
2-2-14- تامين مالي در شرايط انحراف از الگوي بازار کامل 30
2-2-15- اهداف تامين منابع از خارج سازمان 30
2-2-16- مزايا و معايب تامين منابع از بيرون(گروه مترجمان ميثاق،1385) 32
2-2-16-1- مزايا 32
2-2-16-2- مشکلات 32
2-2-17- روش هاي تامين مالي 33
2-2-17-2- تامين مالي ميان مدت و بلند مدت 33
2-2-18- منابع تأمين مالي بانک ها در ايران 34
2-2-19- انواع روش هاي تامين مالي شرکت ها 38
2-2-19-1- منابع تامين مالي از طريق بدهي(استقراض) 40
2-2-19-2- بانک هاي تجاري 40
2-2-19-3- وام هاي کوتاه مدت 41
2-2-19-4- وام هاي ميان‌مدت و بلند‌مدت 41
2-2-19-5- خط هاي اعتباري و اعتبارات اسنادي 41
2-2-19-6- وام دهندگان به پشتوانه دارايي(وام رهني) 42
2-2-19-7- اعتبار تجاري 42
2-2-19-8-عرضه کنندگان تجهيزات 42
2-2-19-9- شرکت هاي تامين مالي تجاري 43
2-2-19-10- مؤسسات وام و پس‌‌انداز(S & SL) 43
2-2-19-11- کارگزاری ها 43
2-2-19-12- شرکت هاي بيمه 43
2-2-19-13- اتحاديه هاي اعتباري 44
2-2-19-14- اوراق قرضه 44
2-2-19-15- عرضه هاي خصوصي 45
2-2-19-16- کمک هاي دولتي 45
2-2-20- روش های تامین منابع مالی بین المللی 47
2-2-21- تكنيك هاي تأمين مالي اسلامي 48
2-2-22- اصول تأمين مالي اسلامي 48
2-2-23- نوآوري ها در تأمين مالي اسلامي 49
2-2-24- حسابداری بهای تمام شده تامین مالی 50
2-3- پیشینه تحقیق 51
2-3-1- پیشینه تحقیق داخلی 51
2-3-2- پیشینه تحقیق خارجی 54
3-1- مقدمه 57
3-2- روش پژوهش 57
3-3- الگوریتم اجرای تحقیق 57
3-4- مدل اجرايي پژوهش 60
3-5- جامعه آماري 61
3-6- روش و حجم نمونه گيري 61
3-7- ابزار گردآوري داده ها 61
3-8- روايي(اعتبار) ابزار گردآوري اطلاعات 62
3-9- پايايي(قابليت اعتماد) ابزار گردآوري داده ها 62
4-1- مقدمه 64
4-2- آمار توصیفی 64
4-2-1- توصیف وضعیت جنسیت در نمونه آماری 64
4-2-2- توصیف وضعیت تحصیلات در نمونه آماری 65
4-2-3- توصیف وضعیت سن در نمونه آماری 66
4-3- دلفی فازی 67
4-4- بخش رتبه بندی مولفه ها با تاپسیس و سلسله مراتبی 79
4-4-1- تحلیل تاپسیس و سلسله مراتبی 79
4-4-2- تعیین وزن معیارها 79
4-5- اولويت بندي بخش هاي مختلف جامعه آماري با استفاده از تکنيک TOPSIS 80
4-5-1- مرحله اول: تشکيل ماتريس تصميم 80
4-5-2- مرحله دوم: بی مقیاس سازی ماتریس تصمیم 81
4-5-3- مرحله سوم: ضرب احتمال(وزن ها) در ماتريس نرم شده 82
4-5-4- مرحله چهارم: تعيين راه حل ايده ال وضد ایده آل 83
4-5-5- مرحله پنجم: به دست آوردن اندازه فاصله ها 84
4-5-6- فاصله از نقطه ایده آل وضد ایده آل 85
4-5-7- شاخص شباهت 86
5-1- مقدمه 90
5-2- تحليل نتايج بخش توصيفي 90
5-3- نتایج شناسایی معیارها و روش های تامین مالی 91
5-4- نتايج رتبه بندي روش های تامین مالی 91
5-4-1- نتايج تعيين وزن معيارها 91
5-4-2- نتايج اولويت بندي با روش تاپسيس 91
5-5- محدوديت هاي تحقيق 92
5-6- پیشنهادات 92
5-6-1- پيشنهادات بر اساس يافته هاي تحقيق 92
5-6-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 93
منابع 94
پیوست پرسشنامه 98
پیوست نرم افزاری 106


1399/3/8 - مارکت فایل