پیش فاکتور دریافت فایل
دانلود تحقیق با موضوع نسبت های مالی وتجزیه تحلیل
6542
5,000 تومان
.rar
107 کیلوبایت
توضیحات:
دانلود تحقیق با موضوع نسبت های مالی وتجزیه تحلیل

اهمیت سیستم گزارشگری ‌مالی در دولت‌ها و گرایش به گزارشگری مالی در بخش عمومی، با جهانی شدن موضوع به‌سازی مدیریت منابع مالی و پاسخگویی در این بخش افزایش یافته است.

 به همين دليل یکی از اساسی ترین پایه هایی که مبانی نظری حسابداری دولتی نوین بر مبنای آن تدوین شده است مفهوم پاسخگویی است. این مفهوم به طور کلی بیان می کند که دستگاه هاي اجرائي به عنوان مباشر و نماینده ملت باید درباره نحوه مصرف منابعی که از محل منابع عمومی دراختیار دارند پاسخگو باشند.

ستاده های اساسی و مهم سیستم گزارشگری مالی دولتی را صورتهای مالی دستگاه های اجرایی، صورت‌حساب عملکرد کل کشور و سپس گزارش تفریغ بودجه سالانه کل کشور تشكيل مي دهند كه صورتهای مالی، بخش اساسی اين سيستم را تشکیل می‌دهد و وسیله اصلی برای انعكاس اطلاعات مالی به ذينفعان است.

 اطلاعات مزبور در ارزیابی و تشخیص نقاط ضعف و قوت وهمچنین توانائي مالی سازمان بسیار با اهمیت بوده و چگونگی استفاده از منابع مالی و امكانات سازمان را در ایفای تعهدات ارزیابی نموده و نموداری از وضع مالی آینده دستگاه اجرائي را در اختیار ­­مراجع  نظارتي و اشخاص ذينفع قرارمي­دهد .

به همین منظور اين مجموعه، با توجه به وي‍ژگي هاي محيطي دانشگاه­های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور و به خصوص تنوع فعالیت‌ها و منابع در اختيار آن ، به عنوان رهنمودي جهت گزارشگري رويدادهاي مالي دانشگاه در ارتباط با كليه منابع در اختيار آن (اعم از عمومی و اختصاصی) بر مبناي حسابداري تعهدي تهيه و تدوين گرديده است .

براساس دستورالعمل های ابلاغی نظام نوین مالی، صورت‌های مالی  دانشگاه های علوم پزشکی به عنوان يك شخصيت حقوقي (واحدگزارشگر مالي)، مي بايستي مشتمل بركليه فعالیت‌هاي آن اعم از فعالیت‌هاي مأموريتي و اقتصادي (صرفنظر از انواع وجوه و منابع در اختيار آن) تهيه و تنظيم گردد.

فهرست مندرجات فایل

مقدمه

کلیات

نحوه جمع آوری و ثبت اطلاعات مالی در دانشگاه

اجزای صورت‌های مالی (اصلی)

اجزای صورت‌های مالی (تلفیقی)

تجدید ارائه مانده های اول دوره صورت‌های مالی

سایرتغییرات در ارزش خالص

مقایسه عملکرد با بودجه

تاریخ تائید صورت‎های مالی

رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

مدارک و افشاء اطلاعات صورت‎های مالی

تحویل صورت‎های مالی به حسابرس مستقل

توزیع صورت‌های مالی حسابرسی شده

صورتهای مالی

انواع تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

تجزیه و تحلیل نسبت های مالی

محدودیتهای تجزیه و تحلیل نسبت های مالی

تجزیه و تحلیل نسبت ها به روش دوپونت

1398/5/28 - مارکت فایل