پیش فاکتور دریافت فایل
پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن (EQ-i)
6669
4,000 تومان
.docx
26 کیلوبایت
توضیحات:
این پرسشنامه دارای 90 سوال است که نخستین پرسشنامه فرا فرهنگی ارزیابی هوش هیجانی است. این آزمون در سه مرحله در ایران اجرا شده و پس از انجام برخی تغییرات در متن اصلی پرسشنامه، حذف یا تغییر بعضی سوالات و تنظیم مجدد سوالات هر مقیاس، پرسشنامه از 117 سوال به 90 سوال تقلیل یافت. و در مورد کیفیت روان سنجی آن نیز اقدامات لازم به عمل آمد که در سومین مرحله اجرا، تحلیل اطلاعات در حیطه های زیر انجام گرفت. (راحله سموعی و همکاران موسسه تحقیقاتی علوم رفتاری سینا، 1384).
این پرسشنامه دارای روش اجرا و نمره گذاری، روایی- پایایی- ابعاد و تعاریف مفهومی و عملیاتی می باشد.

1398/6/4 - مارکت فایل