تحقیق کامل درمورد تنیس روی میز

5,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
تحقیق کامل درمورد تنیس روی میز
 • کد فایل: 10222
 • قیمت: 5,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 121 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 3118 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: Docx
 • تعداد صفحات: 28 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

آموزش طريقه گرفتن راکت :.............................................................................................................................................. 2راکت گيری قلمی pen holder...................................................................................................................................... 2SKake hand طريقه راکت گيری غربی....................................................................................................................... 3تاکتيکهاي بازي در مقابلبازيکنان دفاعي........................................................................................................................ 5*تحت شرايط سيستم تسريع.................................................................................................................................................... 7تاكتيكهاي بازيكنان حمله اي................................................................................................................................................... 8توضيحات عمومي................................................................................................................................................................... 10تمرين متوالي بر طبق الگوهاي مختلف شرط لازم براي يك تاكتيك كار خوب است.................................. 13تمريناتي براي بازبكنان حمله اي...................................................................................................................................... 14زمان سرويس به يك بازيكن حمله اي.............................................................................................................................. 15-تصمیمهای بازیکنان............................................................................................................................................................. 16شرایط بازی............................................................................................................................................................................... 18تکنيک کاتCHOP............................................................................................................................................................... 19کات فورهند................................................................................................................................................................................ 20کات بکهند.................................................................................................................................................................................. 21لاب LOB..................................................................................................................................................................................... 22مراحل اجرای لاب دفاعیفورهند..................................................................................................................................... 22هاف والی HALF VOLLY................................................................................................................................................... 22در يافت با پيچ پهلويی ((SIDE SPIN............................................................................................................................ 23نکاتی در مورد کليه تکنيکهای تنيس روی ميز:......................................................................................................... 23تکنيک ليفت : LIFT................................................................................................................................................................ 25لوپ يا تاپپ اسپين : TOP SPin......................................................................................................................................... 26لوپ آرام فورهند...................................................................................................................................................................... 27 آموزش طريقه گرفتن راکت :به دوطريق راکت رادردست می گيرند .pen holder1- طريق قلمی2-SKake handطريق غربی            راکت گيری قلمی pen holderاين روش راکت گيری مخصوص بازيکنان کشورهای آسيايی خاور دورخصوصا چينی ها و ژاپنی ها و کره ای ها می باشد .دراين طريقه راکت مانند قلم دردست م یگيرند و چون بازيکن از يک طرف راکت برای زدن ضربه استفاده می کند لذا بايد از سرعت پای خوبی برخوردار باشد . همچنين عکس العمل سريع و قدرت زيادی را جهت جابجايی بازيکن می طلبد و بهمين دليل اخيرا در کشورهای آسيايی نيز سعی می شود تا ازاين طريقه استفاده ننمايند اين روش راکت گيری خود نيز به دو صورت زير می باشد :چنيی ها و کره ای ها راکت را طوری می گيرند که مانند قلم دو انگشت سبابه و شست درروی راکت وسه انگشت ديگر درپشت راکت جمع باشد . درست مانند گرفتن قلم دردست .ژاپنی ها راکت را طوری می گيرند که دو انگشت سبابه و شست درروی راکت و سه انگشت ديگر درپشت راکت وبا فاصله از يکديگر قراردارد . که درشکلهای صفحه قبل نشان داده شده است .SKake hand طريقه راکت گيری غربیاين نوع راکت گيری متداولترين روش دردنيا می باشد و چون بازيکنان اروپايی بااين روش بازی می کنند آن را غربی می گويند .درکشور ما نيز بازيکنان بااين روش بازی می کنند . برخی اين روش راکت گيری راطريق دست دادن نيز می گويند زیرا بازيکن راکت را طوری دردست می گيرد که درحال دست دادن با فرد ديگری می باشد .دراين روش صفحه راکت رادرکف دست آزاد قرارداده ودست بازی بصورت چهارانگشت به هم چسبيده وشست آزاد می باشد (مانند دست دادنفضايی که بين انگشت شست وسبابه ايجاد می شود رادرانتهای تيغه راکت فرو می بريم بطوری که هيچگونه منفذی بين اين فضا و تيغه راکت نباشد . سه انگشت اوليه دور دسته راکت پيچيده و انگشت شست وسبابه دردوطرف راکت وبه موازات يکديگر قراردارد .دراين روش راکت گيری از دو طرف فوردهند و بکهند برای ضربه زدن استفاده می شود . بايد توجه داشت که دراين روش راکت گيری ، راکت بايد دردست راحتباشد ، يعنی نه زياد محکم گرفته شودونه شل که از دست بيفتد ، وانگشتها طوری باشد که باعث تماس با توپ نشوديعنی انگشت شست وسبابه نبايد زياد بالابيايد .    تاکتيکهاي بازي در مقابل بازيکنان دفاعيهمانطور که قبلا هم عنوان کردم ، اساس بازي هاي امروزه تنيس روي ميز حمله است . از انجائيکه اکثريت بازيکنان حمله اي هستند ، امروزه بندرت مي توان يک مسابقه بين دو بازيکن دفاعي ديد . بهرحال اين موضوع بعضي مواقع اتفاق مي افتد براي امادگي در برابر همه نوع بازيکنان يک بازيکن دفاعي بايد براي مسابقه احتمالي در برابر يک بازيکن دفاعي آماده باشد .وقتي در برابر يک بازيکن دفاعي بازي مي کنيد ، حق نداريد اشتباهات ساده اي مرتکب شويد . شما بايد کاتهاي حريف را با اطمينان و بطور مداوم جواب دهيد . اگر شما در برگرداندن کاتهاي حريف اشتباه کنيد . براي بردن يک مسابقه مشکلات زيادي خواهيد داشت . او شما را مجبور مي کند تا کاتهايش را برگردانيد و به راحتي امتياز خواهد گرفت به همان صورت قبل ، شما بايد نقطه ضعف حريف را پيدا کنيد . وقتي پيدا کرديد سعي کنيد از طريق ضعف او امتياز بدست بياوريد . وقتي در مقابل يک بازيکن دفاعي بازي مي کنيد شما قادر خواهيد بود تا بدون از دست دادن امتياز حرکات بيشتري را انجام دهيد . در اين حالت وقتي که در مقابل يک بازيکن دفاعي بازي مي کنيد قادر خواهيد بود تاکتيک هاي بيشتري را بکار ببريد . يک بازيکن مي تواند نقطه ضعف مشخصي داشته باشد اگر شما آنرا پيدا کنيد قادر خواهيد بود يک بازي را با برتري انجام دهيد .به علاوه شما بايد حمله بکنيد . از انجائيکه سيستم تسريع طول يک رالي را محدود مي کند ، بدون حمله کردن ، بردن غير ممکن است . شانس محکم کوباندن توپ ممکن است بسادگي بدست نيايد . زيرا حريف ضربه ها را طوري مي زند که نتوان انها را محکم زد . بنابراين ، ضروري بنظر مي رسد که شما بازي را اداره کنيد تا بتوانيد اول حمله کنيد اين شايد ساده به نظر برسد اما مشکل نيز هست آمادگي و تمرين خوب اين کار را ممکن و راحت خواهد کرد .دو هدف اصلي در اين حالت وجود دارند .-1هدف کاتهاي پياپي : هدف از اين کار کشاندن بازي به سيستم تسريع است2-استفاده از ضربه هاي حمله اي : فورهند – بک هند ، پيچ رو و اسمش و ... هدف بردن بازي قبل از 15 دقيقه براي جلوگيري از ورود به سيستم تسريع است . 1: در تبادل کاتهاي پياپيوقتي دو مدافع با هم مسابقه مي دهند معمول ترين صحنه تبادل کاتهاي پياپي بين دو بازيکن است . ممکن است بنظر برسد که هيچ کاري جز برگرداندن مطمئن توپها نبايد انجام داد ،اما خيلي چيزهاي ديگري هم هست در اين وضعيت از 3 روش مي توان استفاده کرد شما بايد يکي از اين سه تا بسته به موقعيت و حريف انتخاب کنيد . اگر شما مربي هستيد مي توانيد به بازيکنان توصيه کنيد که کدام اين سه روش را انجام دهد .aطرف ضربه ها را تغيير دهيد . متناوب بازيي کردن مانند يک به فورهند و ديگري به بک هند و همين طوري تا يک رالي تمام شود .b 3-2 کات به طرف بک هند و بعدي به طرف فورهند طبق اين الگو تکرا شود .c بيشتر ضربه ها را به طرف ضعيف حريف بفرستيد اگر حريف کات فورهند ضعيفي دارد طرز کار زدن 10-5 کات به طرف فورهند و يک ضربه به طرف بک هند است . اگر بازيکن بک هند ضعيفي دارد اين الگو برعکس مي شود .بعضي از بازيکنان کات بک هند قويتري دارند و ميل دارند بيشتر ضربه ها را با ي بک هند بزنند تا فورهند وقتي در مقابل چنين بازيکني بازي مي کنيد . شما بايد اولين کات را به طرف بک هندش بزنيد . سپس از کات سريع استفاده کنيد و کات سوم را به طرف فورهند بزنيد . سپس 6-5 توپ رابه طرف فورهند او بزنيد . هدف اين کار مجبور کردن حريف براي استفاده ازکات فورهند است .وقتي شما در قالب کات زني 7-5 امتياز عقب مي افتيد شانش شما معلوم مي کند که شما نمي توانيد با همين شيوه به او برسيد . شما بايد بازي را عوض کنيد . دو متد براي اين کار استفاده مي شود .1-شروع به زدن ضربه ها بکنيد تا هم امتياز بگيريد و هم حريف را گيج کنيد .-2جهت ضربه ها را عوض کنيد .فرض کنيد شما ضربه ها را به طرف بک هند حريف مي فرستيد حالا ضربه ها را به طرف فورهند بفرستيد بازيکنان دفاعي بايد استفاده از ضربه هاي حمله – اسمش ، پيچ رو – را عادت خود بکنند . تا هنگام دريافت توپهاي بلند از انها استفاده کنند . اين براي بازيکنان دفاعي يک ضرورت است . *تحت شرايط سيستم تسريعوقتي تحت سيستم تسريع بازي مي کنيد . شما بايد فقط ضربه ها را برگردانيد . در اين حالت احتمالات مختلفي وجود دارد .a.درست بعد از سرويس از يک سري پيچ رو استفاده کنيد . سرويس بايد به طرف ضعيف تر حريف زده شود .b.جواب در برگشت سرويس ها از يک پيچ روي سريع و قوي استفاده کنيدهدف اين کار گرفتن امتياز با حمله روي توپ سوم قبل از آماده شدن حريف براي يک رالي طولاني است .c.با 6-5کات به طور معمولي آغاز کنيد ، مانند برگرداندن ضربه ها به يک طرف يا متناوب سپس از ضربه هاي حمله اي مانند پيچ رو و اسمش استفاده کنيد .d.بعد از کات زدن با دقت ،نهمين يا دهمين توپ را با فورهند يا بک هند بزنيدهدف کسب امتياز قبل از اينکه حريف 13دفعه توپ را بزند است . اين يک تاکتيک بسيار ممکن است . بهر حال در برابر يک سري از بازيکنان مي تواند موثر باشدوقتي که مي خواهيد که با پيچ رو يا اسمش حمله کنيد . به شما توصيه مي کنم تا از چرخاندن راکت استفاده کنيد تا ضربه هاي حمله شما موثرواقع شوند . وقتي الگوي کات ارام در حال جريان است ، استفاده از ضربه هاي حمله مشکل است . تکنيک چرخاندن راکت به شما شانس حمله کردن را مي دهد .وقتي سيستم تسريع اجرا گذاشته مي شود ، اغلب به نظر مي رسد که دريافت کننده سرويس بايد ضربه ها را بدون استفاده از حرکات حمله اي برگرداند . اين حقيقتا درست نيست .شما بايد يک توپ بلند راحتي وقتي که در دريافت کننده سرويس هستيد بزنيد.اين به حريف فشار وارد مي کند . اين کار هم چنين به شما وقتي که سرويس مي زنيد ريتم حمله مي دهد شما حتي وقتي در حال دريافت سرويس هستيد نيز بايد به فکر حمله باشيد . اين روحيه حمله مي تواند روي نتيجه بازي تاثير بگذارد . تمرينات 1 تا 5 براي بازيهاي بدون ضربات حمله اي هستند . همانطور که قبلا اشاره کردم ، انها بسيار مهم هستند و بايد اجرا شوند انها شامل تمريناتي با کاتهاي ارام چرخاندن راکت و کاتهاي سنگين هستند .تاكتيكهاي بازيكنان حمله اي1ـ موثرترين دفاع حمله استاكثريت قريب به اتفاق بازيكنان دنيا بازيكنان حمله اي هستند. اين موضوع مخصوصا در اروپا وجود دارد. با اين حال چند بازيكن دفاعي در ميان زنان وجوددارند ولي بازيكنان دفاعي بين مردان اروپا بسيار نادر هستند . اين موضوع محدود به اروپا نيست . هم اكنون بازيكنان دفاعي بسيار در سرتاسر دنيا وجوددارند . حتي در آسيا تعداد بازيكنان دفاعي بسيار كم است . بسيار عادي است كه اگثر مسابقات توسط دوبازيكن حمله اي انجام مي شود . در اين نوع رقابت ، بازيكني كه با موفقيت حمله مي كند ، بازي را خواهد برد.من از اصطلاح حمله موفق استفاده كردم . آيا به ضربه قوي مانند پيچ رو اشاره كردم يا به كشتن حريف؟ قطعا روشهاي متعددي براي حمله كردن بر حريف وجود دارد. بهر حال روش محدودي براي حمله وجود ندارد. براي تيپهاي مشخصي از بازيكنان ، يك پاس بالا مي تواند حمله اي باشد؟ در اين حالت يك پاس بلند مي تواند به عنوان يك ضربه موفق حمله اي بحساب آيد. پس مبنا براي يك حمله موفق چيست ؟من ضربه اي را كه به يك بازيكن اجازه مي دهد سودي از آن ببرد سك حمله موفق مي ناميم شما مي دانيد كه اگر سرويس بزنيد مي توانيد يك رالي را به سود خودتان پيش ببرد. بر گرداندن خوب سرويس هم مثال ديگري است . براي اينكه با موفقيت حمله كند بايد از ضربه هاي حمله اي خودش براي هدايت يك بازي به سليقه خودش استفاده كند و سپس برتري پيدا كند .   شامل ورد 28 ص

محتوای فایل دانلودی

شامل یک فایل زیپ که بعد از خارج کردن از حالت فشرده دارای یک فایل ورد قابل ویرایش است.

راهنمای استفاده

ابتدا با نرم افزار win rar از حالت فشرده خارج کرده و سپس از فایل ورد استفاده کنید که قابل ویرایش میباشد.

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 5,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 121 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام ×
ایمیل ×
تلفن تماس ×
سوال یا نظر ×
کلیه فایل های موجود در مارکت فایل، توسط کاربران عرضه می شود. لذا در صورت مشاهده تخلف، عدم رضایت از فایل خریداری شده و یا مالکیت فایلی که بدون اطلاع شما در سایت قرار گرفته است، به ما پیام دهید.