مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک زندگی و ادراک خدا

15,500 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک زندگی و ادراک خدا
 • کد فایل: 5664
 • قیمت: 15,500 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 47 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 1160 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: DOCX
 • تعداد صفحات: 27 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک زندگی و ادراک خدا

خصوصیات محصول:
منابع فارسی و انگلیسی دارد.
ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
رفرنس دهی استاندارد دارد.
کاملترین در سطح اینترنت
دارای تحقیقات انجام شده در ضمینه تحقیق
گارانتی بازگشت وجه دارد.
فرمت : doc
تعداد صفحات : 27

بخشی از متن :
مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک زندگی و ادراک خدا
سبک زندگی
در عصر جدید که دوران ما بعد سنتی است در برابر شکل‌هاي نوین تجربه باواسطه ،هویت شخصی به صورت رفتارهایی جلوه گر مي‌ شود که به طور بازتابی بروز مي‌ کنند این تصویر بازتابی از خویشتن بر روایت‌هاي زندگی ناهموار منسجم وهمواره قابل تجدید نظری استوار است که در تارو پود انتخاب‌هاي متعدد وبر آمده از نظام‌هاي مجرد جای مي‌ گیرند، در زندگی اجتماعی امروزین مفهوم شیوه یا سبک زندگی معنایی خاص به خود مي‌ گیرد. هرچه نفوذ و کشش صنعت کمتر مي‌ شود وهر چه زندگی روزمره بیشتر بر حسب تاثیرات متقابل عوامل محلی وجهانی بازسازی مي‌ شود وافراد بیشتر ناچار مي‌ شوند سبک زندگی خود را از میان گزینه‌هاي مختلف انتخاب نمایند .البته عوامل استاندارد کننده هم به ویژه از طریق کلایی کردن بیشتر تولیدات اجتماعی نقش خاص خود را دارند ،چرا که فرایندهای تولید وتوزیع سرمایه داری در واقع مولفه هایی هسته ای نهادهای مدرنیته را تشکیل مي‌ دهند با این وصف به دلیل باز بودن زندگی اجتماعی امروزی وهمچنین به علت تکثر زمینه‌هاي عمل وتنوع مراجع انتخاب سبک زندگی پیش از پیش در ساخت هویت شخصی وفعالیت روزمره اهمیت یافته اند (گیدنز،2011) سبک زندگی اصطلاحی است که در آن فرهنگ سنتی چندان کاربرد ندارد چون ملازم با نوعی انتخاب از میان تعداد کثیری از امکانات موجود است و در عمل نه فقط از نسل گذشته تحویل گرفته نمي‌ شود بلکه پذیرفته مي‌ شود به نظر( دیوید چنی) سبک‌هاي زندگی به مثابه گفتمانی در دوره مدرنیسم محسوب مي‌ شوند . دوران مدرن براساس پیدایش ایدولوِِ‍ژی‌هاي غیر دینی غالب مشخص مي‌ شود که بر حسب درجات وگونه‌هاي متفاوت آگاهی طبقاتی سازنده تضاد اجتماعی اند (چنی[1]،2010).

دوره مدرن با آنچه( لیوتار )از آن تحت عنوان سلطه کلان به روایت یاد مي‌ کند، سلطه دولت ملی و شکل گیری حوزه عمومي‌ مبتنی بر گفتمکان عقلانی غیر شخصی مشخص مي‌ شود. (آندرسن[2]،2011) سبک زندگی سه ویژگی یاد شده مدرنیته را از پایه تضعیف مي‌ کند . در ارتباط با مورد نخست سبک‌هاي زندگی یا تعداد پشتیبانیشان در برابر ورود هرگونه کلان روایی که بخواهد مقتدرانه ساختار صورت‌هاي اجتماعی را توصیف کند ایستادگی ومقاومت کند . در ارتباط دولت ملی سازمان‌هاي تولید وتوزیع که ارائه دهنده خدمات سبک زندگی هستند، از مرزهای ملی فرا مي‌ روند وهر تصویری از فرهنگ ملی را مخدوش کرده وبه ریشخند مي‌ گیرند این سازمان ها با آنکه تجربه محلی را نابود مي‌ کنند اما آن رادر رابطه ای ضرورتا دیالتیکی (کنایی) با شبیه سازی دراماتیک جهانی قرار مي‌ دهند. نکته سوم که از همه مهمتر است این است که سبک‌هاي زندگی در راستای تار و مبهم کردن ونهایتا تغیر دادن شکل تمایزات موجود بین حوزهای عمومي‌ وخصوصی عمل مي‌ کند وبااین کار درجهت ساختن وشکل دادن ادراک‌هاي جدید از روابط شکل‌هاي موجودیت اجتماعی فردی وجمعی عمل مي‌ کند. (جمهری، 1391). در این جهت چنین سبک‌هاي زندگی را که فرزند مدرنیته اند نیازمند بازشناسی به واسطه شکل‌هاي ساختاری نوظهوری مي‌ دانند که متعلق به دوران پست مدرن اند . بدین ترتیب میتوان گفت که سبک زندگی عبارتست از طیف رفتاری که اصل انسجام سنجش بر آن حاکم است عرصه ای از زندگی را تحت پوشش دارد ودر میان گروهی از افراد جامعه قابل مشاهده است که الزاما بر همگان قابل تشخیص نیست. (فاضلی، 1389) این در حالی است که محقق اجتماعی میان سبک‌هاي زندگی وبقیه طیف‌هاي رفتارهای افراد جامعه تمایز قائل اند، البته سبک زندگی مي‌ تواند تشخیص پذیر باشد یا اساسا به قصد ایجاد تشخیص سامان داده شود در نهایت مي‌ توان گفت که سبک زندگی زاییده انتخاب‌هاي مردم در میان محدودیت‌هاي ساختاری است که آنها را فرا گرفته است با عنایت به تعریف بالا سبک زندگی باید به این نکته توجه داشت اولا تحلیل سبک زندگی تنها به بررسی الگوهای مصرف مادی محدود نمي‌ شود.(شبری، 1390) تحلیل سبک زندگی پژوهشی است در باره زندگی اجتماعی آن چنان که در عمل تحقیق میابد وزندگی عناصری پیش از مصرف نیز در بر دارد، ثانیا پژوهش در باره سبک زندگی به منزله مفهومي‌ که در حد وسط ساختار وانتخابگری عاملان منشاها و پیامدهای خود ومصرف بقیه فرایندهای دنیای جدید قرار گرفته است راهی را برای آزمون دنیای اجتماعی در ابعاد مختلف است پژوهش در مورد سبک زتدگی عرصه است برای دنبال کردن مباحثه در واقعیت آزموده شود وپیامد آنچه تحقیق یافته است برای خود فرد وجامعه ارزیابی شود از آنچه که پژوهش سبک زندگی درباره رفتارها وفعالیت‌هاي واقعی است این امکان را فراهم میآورد که تا تغییراتی که در تحقیق یافته است مطالعه کنیم وحتی به این نکته بپردازیم که میان آنچه ارزش‌هاي ما حکم میکرده اند ونگرشهای ما بدان تمایل داشته اند با آنچه تحقیق یافته است چقدر فاصله دارد (ریاحی، 1388).

در دوره بندی حیات تمدنی به گونه‌هاي سنتی مدرن وپست مدرن با توجه به ویژگی‌هاي ذاتی هر دوره به سختی مي‌ توان جایی دقیق ومتفق القول برای جامعه ای در حال گذار همانند ایران در نظر گرفت که گاه تئوری‌هاي موجود منطبق است وگاه در برخی موارد به آن معارض وناهمخوان است حکومتی شبه سنتی وبرخوردار از امکانات سخت افزاری مدرنیته وطیف جمعیتی که سبب مواجه ومشارکت ناگزیرا جریان جهانی شدن ماهیتی پست مدرن به وجود آورده است .موضوعی مبهم را تداعی مي‌ کند که در اجتماع آنها به سختی مي‌ توان تصویری دقیق از یک برهه تمدنی مشخص را باز شناخت پرداختن به مساله سبک زندگی امری نیست که به گونه ای در خود قابل توجه باشد ما در دوره ای مختلف کسبه ،عمله ،شنحه ،مالک ،رعیت ،...بوده ایم کسبه واهل عیالش پوشاکی از مخمل ودیبا واطلس بر تن مي‌ کردند وعمله از پوششی چون شلوار جین وکرابات برخوردار بوده اند، در واقع مطالعه درباب سبک زندگی جوانان در عوامل اجتماعی موثر بر آن از جهات مختلف مي‌ توان مثمر ثمر باشد ،اولا در پی انجام چنین تحقیقاتی مي‌ توان به شناختی ذیقیمت از جامعه دست یافت، ثانیا از طریق چنین پژوهش هایی به ویژه مطالعه سبک زندگی فرهنگ مردم مي‌ توان عوامل متعددی را شناسایی کرد که روندی دراز مدت قریحه ورفتار فرهنگی آنها را در سطوح مختلف ساخته اند ثالثا عوامل سازنده مسیر شناخته مي‌ شوند، رابعا این گونه مطالعات نشان مي‌ دهند که سبک زندگی مردم بر نوع سناریوی هایی که در آینده ترسیم مي‌ کنند تاثیر مي‌ گذارند واین نکته درباره سبک زندگی مادی ومعنوی توام صدق مي‌ کند دانستن این سناریو ها راهی برای شناخت مسیر احتمالی حرکت جامعه یا حداقل شناخت راهی است که مردم پیمودن آن را مطلوب مي‌ پندارند واین گونه اطلاعات حداقل لازم برای ساختن سیاست اجتماعی واقع بینانه ترند (بخشش، 1389).[1].Chaney

[2] .Anderson

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک زندگی و ادراک خدا

نابع داخلی :

آزاد ارمكی،تقی (1389). نظريه‌هاي جامعه شناسی، تهران،انتشارات سروش.

آزاد ارمکی، چاوشیان، تقی، ، حسن. (1389). فرهنگ و هویت ایرانی و جهانی شدن .تهران انتشارات تمدن

ابراهیمی، قربانعلی ، گونه ، عباس. (1389 ). سرمایه فرهنگی و مدیریت ظاهر و جوانان زن در توسعه وسیاست شماره 3.صص 176-153

ابن سینا ،حسین بن عبداله (1405) طبیعیات ،کتابخانه آیت اله مرعشی ،قم

احدی، حسن، جمهری، فرهاد،( 1392). روان شناسی رشد. تهران: انتشارات سمت

افضلی ،احمد (1388)، فرهنگ شیعه ،زمزم هدایت چاپ دوم

امیری . رضایی، حسن ، محمد(1392). تاثیر سبک زندگی بر هویت اجتماعی جوانان مطالعه موردی جوانان 29-15 ساله شهر بابل

برجعلی، زهرا ، خسروی، زهرا (1390). جهت گیری مذهبی وساختار هویت فردی انتشارات دانشگاه

برک، لور ای. (1393 ). روان شناسی رشد (ج ۲) . ترجمه ی یحیی سید محمدی. تهران: انتشارات سمت

پارسا ،محمد.( 1393). روانشناسی یادگیری بربنیاد نظریه ها– تهران انتشارات مهارت

پایبنده، فروزنده، جعفر ، محبوبه. (1390 ). بررسی رابطه میزان هویت ملی و هویت قومي‌ در بین جوانان دهدشت. پژوهش جوانان فرهنگ جامعه شناسی شماره 5. ص122

پاینده، حسین ( 1389 ). قرائتی نقادانه از آگهی‌هاي تجاری در تلویزیون ایران، تهران: نشر روزنگار.

پرنیان، لیلا ، همت، صغری( 1392 ). مطالعه رابطه سبک زندگی وهویت – انتشارات مطیع

تامیلسون، جان. (1388). جهانی شدن و هویت فرهنگی (مترجم الهام کریمي‌ بلان ) . شماره 19 صص 70-52تبریز

جمهری ،رضا(1391)پیش دانشگاهی ایران و جهانی شدن و تأثیر آن بر ارزش ها و هویت دینی و ملی

چاوشیان، حسن ( 1389). سبک زندگی و هويت اجنماعی، پايان نامه دكنرا جامعه شناسی، دانشكده علوم اجنماعی دانشگاه تهران.

چاوشیان، حسن، ( 1389 )، سبک زندگی و هویت اجتماعی: مصرف و انتخابهاي ذوقی به عنوان شالودهي تمایز و تشابه اجتماعی در دورهي مدرنیته اخیر، رسالهي دکتري، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.

خاکشور، فاطمه،نوروزی، محمد .(1393). نقش تصور از خدا وهویت زندگی درمعنای زندگی- تهران انتشارات مهارت

خواجه نوری ،بیژن ، دلاور، مریم السادات (1391). عوامل موثر بر دوستی دختر وپسر در بین جوانان شهر شیراز با تاکید بر فرایند جهانی شدن ،جامعه شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان شماره 46صص64-64

خواجه نوری، بیژن ، رحمانی، علی . هاشمی، سمیه .(1389). سبک زندگی وهویت ملی مطالعه موردی ،دانش آموزان دبیرستانهای شهر شیراز (مطالعات ملی شماره 44صص152-127)

خواجه نوری، بیژن ، ریاحی، زهرا. (1392 ). جهانی شدن و دنیا گرایی و زنان مورد مطالعه شهرستان شیراز و استهبان، شماره 15صص21-47

خواجه نوری، بیژن ، مقدس، علی اصغر. (1391). جهانی شدن وتغییر هویت اجتماعی زنان شماره 7.صص32-5

خواجه نوری، بیژن، ریاحی، زهرا، مساوات، ابراهیم( 1392 ). ادراک رابطه سبک زندگی و میزاندینداری جوانان ،مورد مطالعه جوانان شهر شیراز علوم اجتماعی شوشتر شماره 200صص103-130

دهخدا، علي اكبر. لغت نامه دهخدا. انتشارات دانشگاه تهران. تهران

ذوالفقاری ،ابوالفضل ، سلطانی، لاوین (1389). بررسی رابطه ادراک از خدا وسبک زندگی با هویت قومي‌ جوانان مطالعه موردی شهرستان مهاباد (جامعه شناسی ایران شماره 2صص 50-24 )

ربانی، رسول و شیری، حامد (1388). اوقات فراغت و هویت اجتماعی: بررسی جامعه شناختی الگوهای

رحمت آبادی ،الهام ، آقابخشی، حبیب. (1390). سبک زندگی و هویت اجتماعی جوانان رفاه اجتماعی شماره 20صص254-253

رضایی ، مصطفی .(1389). سبک‌هاي زندگی وچالشهای هویتی جامعه و علوم اجتماعی شماره 15 صص 45-44

رضوی امیری ،اقدس سادات (1393) نوجوانی وهیت یابی ،شیراز ،انتشارات امیر

زلفعلی فام ،جعفر ، غفاری، مظفر.(1388). تحلیل جامعه شناختی هویت اجتماعی دختران دانشجوی دانشگاه گیلان پژوهش جوانان فرهنگ وجامعه شناسی شماره 30 صص140-121

زیمل، گئورگ (1389). کلان شهر و حیات ذهنی ، ترجمه یوسف اباذری، فصلنامه علوم اجتماعی ، شماره2

زیمل، گئورگ (1391 ). پول در فرهنگ مدرن ، ترجمه اباذری، ارغنون، یوسف ، شماره 3، صص 325 - 338 .

سبحانی ،جعفر ،(1390)الهیات علی هدی الکتاب والسنته والعقل ج1،ص163،المرکز العالمي‌ الدرسات لاسلامیه ،قم

سنت کلر، مایکل. (1386). درآمدی بر روابط موضوعی و روانشناسی خود. علیرضا طهماسب و حامدعلی آقایی. تهران، نشر نی (تاریخ چاپ به زبان اصلی 2000)

شالچی ،وحید(1389). سبک زندگی جوانان کافی شاپ تحقیقات فرهنگی ایران شماره 1صص115-93

شتلفر ومانوئل (1390 )عصر اطلاعات ،قدرت هویت ،جلد 1 (مترجم حسن چاوشیان تهران – طرح نو – کفاشی مجید – مترجم پهلوان وکاظم عباسی نژاد عربی (1392 )

صدیق وسروستانی ،رحمت اله ، قادری، صلاح الدین (1388). ابعاد فرهنگی اجتماعی سیاست هویت دانشجویان برمبنای مولفه‌هاي سنتی و مدرن به تفکیک دانشگاه محل تحصیل تحقیقات فرهنگی ایران شماره 8 صص 65 -35

طباطبایی، محمد حسین (1393)،المیزان ، موسسه علمي‌ بیروت

طبرسی ،فضل بن حسن (1389)،مجمع البیان ،دارلحیات العربی

غباري بناب،ب.،حدادي كوهسار، (1389).رابطه سلامت رواني باتصويرذهني ازخداوكيفيت دلبستگي دردانشجويان. مجموعه مقالات پنجمين سمينارسراسري بهداشت رواني دانشجويان،تهران،دانشگاه شاهد 22 و 23 اردیبهشت ماه. 248-249

غباري بناب. وحدادي كوهسار.ا( 1388).،رابطه اضطراب وافسردگي باتصويرذهني ازخدادردانشجويان،. مجله علوم روانشناختي،دورهشتم،شماره31

غضنفری ، احمد(1390 )اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه سبک هویت،تهران انتشارات رشد.

فاضل ، مقداد ،(1388) ارشاد الطالبین ،کتابخانه مرعشی قم

فاضلی، محمد. ( 1389 ). مصرف و سبک زندگی تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

فرریزبی، دیوید (1391 ). جامعه شناسان آلمانی و مدرنیته ، ترجمة مددی، مجید، ارغنون، شمارة 11 و 12 ،

کلانتری ،عبدالحسین ،حسنی ،حسین (1387)رسانه‌هاي نوین وزندگی روزمره ،تاثیر تلفن همراه برهویت وسبک زندگی – تهران – نشر رسانه

کلینی ،رازی ،محمد یعقوب (1388)اصول کافی مکتب اسلامي‌ تهران

کیرکپارتریک (2013 )وابستگی در نوجوان(مترجم احمد رضایی)تهران انتشارات نوین.

گل محمدی، احمد. ( 1390 )، جهانی شدن، فرهنگ و هویت، تهران: نی

گیدنز آنتونی (1390)مدرنیته ومدرنیسم (مترجم حسینعلی نوروزی ) تهران- نقش جهان

گيدنز، آنتوني .( 1388) . جامعه شناسي: منوچهر صبوري. نشر ني. تهران

گیدنز، آنتونی، ( 1388 )، تجدد و تشخص: جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ترجمه ناصر موفقیان، نشر نی، تهران، چاپ ششم.

لطف آبادی، نوروزی، حسین و وحیده (1389 ). بررسی چگونگی نگرش دانش آموزان دبیرستانی

ماسن، هنری پاول، دیگران،( 1390). رشد و شخصیت کودک، ترجمه مهشید یاسایی.نشر آزمون

محبی، اکرم ،قریشی، فردین، محمدبخش، بهمن (1390). جهانی شدن و هویت ملی دانشجویان دانشگاه قم

محبی، اکرم، آذر فتحی، اسکندر، محمد بخش، بهمن. (1392). جهانی شدن هویت‌هاي محلی و جهانی شدن دانشجویان، مطالعه موردی دانشگاه تبریز ،تحقیقات فرهنگی ایران شماره 2صص 121-101

محرمي، توحيد.( 1391) . هويت ايراني- اسلامي ما در هويت ايران. پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي.تهران

معين، محمد. (1390 ). فرهنگ فارسي. موسسه لغت نامه دهخدا. دانشگاه تهران. تهران

نجات، آسیه . شهابی، فاطمه (1392) .دلیستگی ادراک شده دوران کودکی و فرایند انطباق تصور از خدا- تهران انتشارات دانشگاه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک زندگی و ادراک خدا

منابع خارجی

A new perspective«, Hispanic journal of Behavioral sciences, vol. 25, No.1, pp: 35 _55.

Allport ,G, W.(2008). The Individual and his religion. New York , Macmillan.

Allport, G, W. & Ross, J. M.(2008). Personal religious orientation and

prejudice. and Individual Differences, 44, 1022-1031.

Anderson, W. Thomas & Golden, Linda L. (2011) Lifestyle and psychographics: A critical Belief Scale.Internal structure and external relationships. In D. M. Wulff (Ed.),

Berzonsky, M.D.(2012). Identity style and well- Being: Does commitment Matter?Department of psychology, State university of new York at Cortland. Vol.(3),

Burke, P.J. & Clovis, W (2008). »Ethnic role identity among black and white college

Campbell, J. (2007). Adolescent identity development: The relationship with leisure

Chaney, David (2010), Lifestyle, London and New York, Routledge

Chaney, David (2010), Lifestyle, Rutledge Publisher

Clair, S., & Day, H. D, (2011), Ego identity status and values among high school females.

Cockerham, w, Rutten, A. & Abel, T. (2009) Conceptualizing contemporary health

Collins, R. (2010) Credential Society, Newyork: Academic press.

Contexts.Journal of Applied Developmental Science, v 7, p. 197–204.

culture, and resistance. Contemporary Sociology: A Journal of Reviews, 41(1)

Deconchy, J, P. (2009). The idea of god: its emergence between 7 and 16 years.

Godin (Ed), from religious experience to a religious attitude (pp. 97 - 108).Chicago: Loyola: A comparison.

development in a Christian liberal arts environment, Journal of Psychology and Theology, Development, 15(1), 25-52.

Duriez, B & Hutsebaut, D.(2009). A slow and easy introduction to the Post Critical

Duriez, B., Smits, I & Goossense, L.(2009). The relation between identity styles and

Erikson, E, H (1968). Identity: Youth and crisis. New York: Norton.

Foster , R. A. , & Keating, G. J. P (2013) The male God - concept and self - steem: Atheoretical framework. Paper presented at the annual convention of the

societyfor the scientific study of religion, Virginia Beach, VA.

Foster, J. D. & LaForce, B. (2013), A longitudinal study of moral, religious, and identity

Freud, S. (1961). The future of an illusion (J.Strachey, Trans). New York: Norton.(Original published 1927).

Giddenz, A. (2011), Modernity and Self Identity, Cambridge: Polity Press

Giddenz, A. (2011), Modernity and Self Identity, Cambridge: Polity Press.

Godin, A., Hallez, M. (2009).Parental images and divine paternity.Lumen vitae, 19,253 - 284.

Gorsuch, R. L. (2010). Psychology of religion.Annual.Review of psychology, 39,

Handbook of the Psychology of Religion. London: Oxford niversity Press.

Hunsherger, B., Pratt, M & Pance, S. M (2009). Adolescent identity formation:Religious exploration and commitment. An International.Journal of Theory and

Identity: An international Journal oftheory and research. 2(1), 7-28.

in contemporary consciousness«, journal of comparative research in Anthropology andJournal of Personal and Social Psychology,1 ,80-90.

Journal of Youth and Adolescence, v 8, p. 317–326.

Kenya, and Kerala: are women more connected over time? , Gender Technology a n dKing, Pamela. E. (2010). Religion and Identity: The Role of Ideological, Social, and Spiritual

Lawrence, R.T. (2010), Measuring the image of God: The Godimage inventory and the God image scale. Journal of Psychologyand theology. 25(2): 214-226.

lifestyle and motivation, A thesis presented to the university of Waterloo in fulfillment of

lifestyles: Moving beyond weber, The sociological aurterly, vol. 38, No. 2. Pp. 321- 342.

Marcia, James. E. (2009).Identity andpsychosocial development in adulthood.

Miller, B. P. & Shrum, W. (2011). Gender digital divide in the research sectors of Ghana,

Padilla, A.M & Perez, W. (2010). »Acculturation, social identity and social cognition:

religiosity in adolescence: Evidence from a longitudinal perspective. Personality

review and recommendation, Advances in consumer Research, vol. 11. Pp. 405- 411.

Rojeck, C. (2007), Capitalism and Leisure Theory, Tavistock.

Rollins, J. (2007). Cape Verdean women and globalization: the politics of gender,

Schalk, S. (2011).»Self. Other and other _self: going beyond the self/other binarySimmel, G. (2009), On Individuality and Social Forms, ed. By D. N. Levine, Chicago:

students: an interactionist approach«, Sociological perspectives, 30:31_310.

the degree of Master of Arts in Recreation and leisure studies, Waterloo, Ontario, Canda.

University of Chicago Press.

Weber, M. (1968), Economy and Society, Bedminister Press.

Featner stone.m.(2008)

Consumer cultnure.dnd postmodernism.london saye.

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 15,500 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 47 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام ×
ایمیل ×
تلفن تماس ×
سوال یا نظر ×