مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روان

17,500 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روان
 • کد فایل: 5724
 • قیمت: 17,500 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 86 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 1128 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: DOCX
 • تعداد صفحات: 51 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روان

تعداد صفحات : 53
فرمت : doc
بسیار کامل
منابع فارسی و انگلیسی دارد.
ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
رفرنس دهی استاندارد دارد.
کاملترین در سطح اینترنت.
دارای تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی بسیار کامل.
گارانتی بازگشت وجه دارد.

بخشی از متن:

تاريخچه سلامت روانی
تاريخچه سلامت رواني با توجه به وجود بيماري‌هاي رواني از زماني که بشر وجود داشته و مخصوصاً از زمانی که زندگي اجتماعي را شروع کرده با او همراه بوده است. پيدا کردن شروع يک نهضت به خصوص نهضت‌هاي اصلاحي و علمي به علت داشتن منابع گوناگون و چند جانبه مسأله مشکلي است. در حقيقت روان پزشکي را مي‌توان قديمي‌ترين حرفه و تازه‌ترين علم به شمار آورد. قديمي‌ترين، چون بيماري‌هاي رواني از قديم وجود داشته‌اند. تازه‌ترين علم، براي اين‌که تقريباً‌ از سال 1930، بعد از تشکيل اولين کنگره‌ي بين‌المللي بهداشت رواني بود که روان‌پزشکي جزئي از علوم پزشکي شد و سازمان‌هاي روان پزشکي و مراکز پيشگيري در کشورهاي مترقي يکي بعد از ديگري فعاليت خود را شروع کردند. از فعاليت اين سازمان‌ها در جريان جنگ جهاني دوم عملاً کاسته شد و بدين ترتيب مي‌توان روان‌پزشکي را تازه‌ترين علم بعد از جنگ جهاني دوم به حساب آورد (ساپینگتون[1]،2006).

مفهوم سلامت روان

مفهوم سـلامت روانـى، در واقع جنبه‌اى از مفهوم كلى سلامت است. سازمان بهداشت جهانى سلامت را چنين تعريف‌ مى‌كند‌: حالت‌ سلامتى كامل جسمى، روانى، اجتماعى، معنوى و نه فقط‌ فقدان‌ بيمارى يا ناتوانى، كه در آن فرد به توانايى‌هاى خودش پى مـى‌برد، مـى‌تواند بـا استرس‌هاى معمول زندگى كنار آيد‌، بـه‌ صـورت‌ ثـمربخش و مولد كار كند و قادر به كمك به جامعه باشد ‌(برى[1]و جنكينس[2]، 2007).
کارشناسان سازمان بهداشت جهای سلامت فکر و وران را این طور تعریف می کنند: «سلامت فکر عبارت است از قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران، تغییر و اصلاح محیط فردی و اجتماعی و حل تضادها و تمایلات شخصی به طور منطقی، عادلانه و مناسب» (میلانی فر، 1389).


[1] Barry, M. M
[2]Jenkins, R

مفهوم سلامت روان از دیدگاه مکتب های مختلف:

مکتب روان کاوی:

به عقیده فروید ویژگی خاصی که برای سلامت روانشناختی ضروری است خودآگاهی[1] است. یعنی هر     آنچه که ممکن است در نا خودآگاهی موجب مشکل شود بایستی خود آگاه شود به عقیده فروید انسان عادی کسی است که مراحل رشد، روانی جنسی را با موفقیت گذرانده باشد ودر هیچ یک از مراحل، بیش ازحد تثبیت نشده باشدبه نظر او کمتر انسانی متعارف به حساب می آیدوهر فردی به شکلی نامتعارف است             (خدا رحیمی، 1374، هال ولیندزی[2]، 1970 ).

آلفرد آدلر[3] : به عقیده آدلر (1926)زندگی بودن نیست بلکه شدن است. آدلر به انتخاب مسئولیت ومعناداری مفاهیم در شیوه زندگی اعتقاد دارد وشیوه زندگی افراد را متفاوت می داند. محرک اصلی رفتار بشر هدفها وانتظار او از آینده است. فرد سالم به عقیده آدلر از مفاهیم و اهداف خویش آگاهی دارد و عمل کرد او مبتنی بر نیرنگ و بهانه نیست، او جذاب وشاداب است وروابط اجتماعی سازنده و مثبتی با دیگران دارد. فرد دارای سلامت روان از نظر آدلر، روابط خانوادگی صمیمی ومطلوب دارد وجایگاه خودش را در خانواده وگروه های اجتماعی به درستی می شناسد. همچنین فرد سالم در زدگی هدفمند وغایت مدار است واعمال او مبتنی برتعقیب این اهداف است. غایی ترین هدف شخصیت، تحقق خویشتن است. از ویژگی های دیگر سلامت روان شناختی این است که فرد سالم مرتباً به بررسی ماهیت اهداف وادراکات خودش می پردازدواشتباه هایش را برطرف می کند. چنین فردی خالق عواطف خودش است نه قربانی آن ها، آفرینش گری وابتکار فیزیکی، از ویژگیهای دیگر این افراد است. که فرد سالم از اشتبا ههای اساسی پرهیز می کند.

اشتباه های اساسی شامل تعمیم مطلق، اهداف نادرست ومحال درک نادرست وتوقع بی مورد از زندگی تقلیل یاانکار ارزشمندی خود، وارزش ها و باورهای غلط می‌باشد(ساعتچی، 1374 وگنجی، 1376).

اریک فرام[4]:فرام تصویر روشنی از شخصیت سالم به دست می دهد چنین انسانی عمیقاً عشق می ورزد، آفریننده است، قوه تعقلش را کاملاً پرورانده است، جهان وخود رابه طور عینی ادراک می کند، حس هویت پایداری دارد، با جهان در پیوند است. ودر آن ریشه دارد، حاکم وعامل خود و سرنوشت خویش است. فرام شخصیت سالم را دارای جهت گیری بارور می داند. فرام با کار برد واژه جهت گیری این نکته را می گوید که جهت گیری گرایش یا نگرش کلی است که همه جنبه های زندگی، یعنی پاسخ های فکری، عاطفی وحسی به مردم، و موضوع ها ورویداد ها را، خواه در جهان خواه در خود، در بر می گیرد (فروم، 1362، گنجی، 1376).

مکتب انسان گرایی:

کارل راجرز[5]:به عقیده راجرز، آفرینندگی مهم ترین میل ذاتی انسان سالم است. همچنین شیوه های خاصی که موجب تکامل وسلامت خود می شوند به میزان محبتی بستگی دارند که کودک در شیر خوارگی دریافت کرده است. «ارضای توجه مثبت غیر مشروط »ودریافت غیر مشروط محبت وتأیید دیگران برای رشد و تکامل سلامت روانی فرد با اهمیت است. این ا فراد فاقد نقاب وماسک هستند وبا خودشان رو راست هستند. چنین افرادی آمادگی تجربه را دارند و لذا بسته نیستند، انعطاف پذیرند وحالت تدافعی ندارند و از بقیه انسان ها عاطفی تر هستند. زیرا عواطف مثبت و منفی وسیع تر رادر مقایسه با انسان های تدافعی تجربه می کنند. به عقیده راجرز اساسی ترین خصوصیت شخصیت سالم، زندگی هستی دار است یعنی آماده است و در هر تجربه، ساختاری را می یابدوبراساس مقتضیات، تجربه لحظه بعدی به سادگی دگرگون می شود. انسان سالم به ارگانیزم خویش اعتماد می کند (خدا رحیمی، 1374، راجرز، 1369، هال ولیندز، 1970).


[1]self-consciousness   

[2]HALL&Lindzey

[3] Adler Alfred   

[4]Erich fromm   

[5] carl Rogers

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روان

بخشی از منابع :

ناطقی،فائزه،سیفی،محمد،فیجانی،نفیسه(1391)تاثير ارزشيابي توصيفي برپيشرفت تحصيلي و سلامت روان دانش آموزان پسر پايه چهارم ابتدايي، فصلنامه علمي پژوهشي رهيافتي نو در مديريت آموزشي –دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت – سال سوم شماره 4 ، ص146-129

-نجات؛حمید(1378) مفهوم سلامت روان در مکاتب روان شناسی،فصلنامه علمی - پزوهشی، اصول بهداشت روانی ، شماره 3 ،ص 166 تا160

ـ نوابی نژاد،شکوه( 1374)رفتار بهنجار ونابهنجار در کودکان ونوجوانان،تهران انجمن اولیاءومربیان.

ـ وردی، مینا(1380)رابطه کمال گرایی و سرسختی روا نشناختی با سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دردانش آموزان دختر مرکز پیش دانشگاهی اهواز، پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته ی روان شناسی،دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روان شناختی .

ـ ویسی،مختار(1392)سلامت روان از دیدگاه اسلام ،سایت رسمی جماعت دعوت واصلاح ایران.

-هترینگتون، ايمیویس، پارك، راس دی(1373)روان شناسی کودك از دیدگاه معاصر،ترجمه ،طهوریـان،جواد و همکـاران جلد دوم ،آستان قدس رضوي.

-هرمزی؛ممعصومه،شهنی ییلاق،منیجه،نجاریان،بهمن(1379)رابطه ساد وچندگانه متغیر های عزت نفس اضطراب-اجتماعی وکمال گرای با ابراز وجود دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز،مجله علوم تربیتی وروانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز ، دوره سوم سال هفتم شماره 3و2 ص 50-29

ـ یزدانی،محمد حسین،بررسی دیدگاه زنان شاغل درباره تأثیر اشتغال زنان بر استحکام خانواده،فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات علوم اجتماعی ایران ،دانشگاه آزاد واحد خلخال، پیش شماره 5 ص 150-131

ـ یونسی ، مهرداد(1386)مقایسه بهداشت روانی فرزندان دختر(سال دوم راهنمایی)مادران شاغل در آموزش وپرورش وغیر شاغل در شهر مرودشت ،مقاله منتشر نشده.

.......................

...........

...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روان

Reference

- Adler. A. (1926). The Neurotic Constitution. New york Dood mead Burden. R. L(1980) measuring the effects of sters on the mother of handicapped imfamts: mast depression always follow?

- Alexander, Karl L., Doris R. Entwisle, and Susan L. Dauber. 1993. “First Grade Classroom Behavior: Its Short- and Long-Term Consequences for School Performance.” Child Development 64:801–14.

- Bakhshi Surshjani L. [The relationship between emotionalintelligence and mental health and academic performance of male and female students of IslamicAzaduniversityBehbahan].J.KhowledgeResSciEdun curriculum2008;22(19):97-116. (Persian)

-Bandura,A (1982)."Self-efficacy Mechanism IN HumanAgencAmerican .J.Psychologist (37)(2),122-147 Bernett, R. C & Rivers. C (1996). She works he works. Sanfransisco: Harper Ssanfransisco.

- Baruch, G.K. (1972). Maternal influence upon College Women’s attitudes toward women and work. Developmental Psychology; No.6, 32-37.

.Bowlby,John,1973,Attachmentandloss,Vol,2;Separation:Anxiety,and,Anger. New york:BasicBooks.

- Belfer M: Child and adolescent mental disorders: the magnitude of the problem across the globe. J Child Psychol Psychiatry 2008, 49:226–236.

- Beyer , S .(1995). Maternal employment and children academiachievement: parenting styles as mediating variable. Developmental Reviwe , Volume 15, Issue 2, 212-253.

......................

...........

....

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 17,500 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 86 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام ×
ایمیل ×
تلفن تماس ×
سوال یا نظر ×