دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش فلسفه برای کودکان

16,500 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش فلسفه برای کودکان
 • کد فایل: 6030
 • قیمت: 16,500 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .docx
 • حجم فایل: 76 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 364 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: DOCX
 • تعداد صفحات: 23 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش فلسفه براي کودکان

​​​​​​​تعداد صفحات : 23
فرمت : docx , word
پاورقی و رفرنس دهی استاندارد
دارای تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی
دارای گارانتی بازگشت وجه
دارای منابع فارسی و انگلیسی
کاملترین در سطح اینترنت
آموزش فلسفه براي کودکان

مباني آموزش فلسفه براي کودکان

انديشه آموزش فلسفه براي کودکان، قويا با انديشه ها، روش و منش سقراط ارتباط دارد(قائدي 1384). براي سقراط و پيروان او، مسير دانايي با شناخت ناداني فرد آغاز مي شود. نقش معلم را مي توان با ماما مقايسه کرد. معلم بايد به صورتي بپرسد که اجازه دهد حقيقت آشکار شود. همانند ماما، معلم به توليد انديشه کمک مي کند(هاينس، 2002: 46) اين گفته سقراط که "زندگي ارزشيابي نشده، ارزش زيستن ندارد"، زيربناي حرکت اين برنامه درسي دانسته شده است(اسپيلتر، 1993، جنکينس، 2002، به نقل از قائدي).

اهميت پرداختن به فلسفه براي کودکان و نوجوانان

در جهان پيچيدة امروز، افراد براي برخورد منطقي با چالش ها، به يادگيري مهارتهاي تفكر نيازمندند . از سوي ديگر « فلسفه »  براي كودكان به عنوان يكي از ابزارهاي اصلي پرورش مهار ت هاي تفكر در ، كودكان شناخته شده است. ما مي توانيم بچه ها را در سطح خودشان كنجكاو و پرسشگر بار بياوريم و سعي كنيم تا آنها ياد بگيرند كه با دليل حرف بزنند و با دليل بپذيرند . اين در حالي است كه برنامة (فلسفه براي کودکان) در بيش از 100 كشور در حال انجام است. ليپمن معتقد است كه تفكر بايد محور « فلسفه براي كودكان » تعليم و تربيت قرار گيرد. او معتقد است استفاده از فلسفه براي به كار انداختن ذهن شاگرد است . ارائة درس در كلاس بايد از سوي دانش آموز باشد و معلم فقط نقش هدايت كننده داشته باشد(ليپمن، 1993: 24- 31).

« فلسفه براي كودكان »[1] از برنامه هاي آموزشي اي است كه اين امكان را فراهم مي آورد تا كودكان و نوجوانان افكار پيچيدة خود را شكل دهند . از اين رهگذر، استدلال، تفكرات انتقادي و خلاقانه و نوعدوستي آنها نيز زياد مي شود. اين برنامه نظام مند و تدريجي است كه بيش تر براي كار بر روي كودكان 4 تا 18 ساله طراحي شده است.(اکورينتي، 1386: 14)

اهداف برنامه فلسفه براي کودکان و نوجوانان

فلسفه براي كودكان هدف هاي شناختيِ روشني دارد؛ ذهن را وادار به عمل مي كند، اين كار را از طريق چالشها، تفكر اصولي و تعامل ساختاري انجام مي دهد. به علاوه، اين برنامه هدف اجتماعي نيز دارد و آن آموزش فرايند تصميم گيري دمكراتيك است . اين برنامه در پرورش مشاركت منظم و پرورش خودآگاهي فرد سهمي قطعي دارد(هاينس، 2002: 12) .

چنانچه ذهن كودك را درگير مباحث فلسفي كنيم، مي توانيم نحوة تفكر او را رشد دهيم. اگر كنجكاوي طبيعي كودكان و ميل آنان به دانستن دربارة جهان را با فلسفه مرتبط سازيم، مي توانيم كودكان را به متفكراني تبديل كنيم كه بيش از پيش نقّاد، انعطاف پذير و مؤثر باشند. (فرمهيني، ميرزامحمدي، خارستاني، 1387: 46)

تحقيقات داخلي:

بدري گرگري و واحدي (1394) در پژوهش خود با عنوان تاثير اجراي برنامه فلسفه براي كودكان بر رشد هوش اخلاقي دانش آموزان دختر نتايج نشان داد كه اجراي برنامه فلسفه براي كودكان بر رشد هوش اخلاقي دانش آموزان دختر مي شود.

اكرمي، قمراني و آقالر (1394) با عنوان اثر بخشي آموزش فلسفه به شيوة حلقۀ كندوكاو بر پرسشگري و نگرش به خلاقيت در دانش آموزان نابينا نتايج پژوهش نشان داد كه اجراي برنامه آموزش فلسفه براي كودكان با روش حلقۀ كندوكاو در بهبود پرسشگري و نگرش به خلاقيت دختران و پسران نابينا مؤثر است. آموزش فلسفه به كودكان در تقويت پرسشگري، تفكر انتقادي و خلاقيت در كودكان نابينا نقش مهمي دارد. 

...............................

تحقيقات خارجي:

در پژوهش موريس[1] (2016) با عنوان برنامه درسي فلسفه براي كودكان بر روي شكل گيري كودك ايده آل فيلسوف نتايج نشان داد كه آموزش فلسفه براي كودكان مي تواند در شكل گيري تفكر در كودكان موثر باشد و همچنين اين برنامه آموزشي در كمك به مربيان كودكان در آموزش هاي خود مي تواند بسيار موثر باشد. در پژوهش ورلي[2] (2016) با عنوان فلسفه و كودكان نشان دادند كه برنامه آموزش فلسفه براي كودكان مي تواند در جهت رشد و بهبود توانايي استدلال، پرورش خلاقيت، پرورش تفكر انتقادي، پرورش درك اخلاقي و ارزشهاي هنري، پرورش شهروندي و رشد ميان فردي و فردي، پرورش توانايي مفهوم يابي در تجربه موثر است.

در پژوهش دي ماسي و سانتي[3] (2016) باعنوان يادگيري تفكر آزادمنشانه )دموكراتيك) با استفاده از آموزش فلسفه براي كودكان نتايج نشان داد كه با استفاده از آموزش فلسفه براي كودكان دانش آموزان قادر به انديشيدن به سبك تفكر آزاد منشانه در فرآيند تصميم گيري هستند و از طريق آموزش براي فلسفه به آنان مي توانند تفكر پيچيده در خود را بهبود بخشند.


.......................................

منابع :

اكرمي، ليلا؛ قمراني، امير؛ آقالر، صديقه. (1394). اثر بخشي آموزش فلسفه به شيوة حلقۀ كندوكاو بر پرسشگري و نگرش به خلاقيت در دانش آموزان نابينا. فصلنامه علمي و پژوهشي ابتكار و خلاقيت در علوم انسانی. 4(4)، 88-71.

اكرمي، ليلا؛ قمراني، امير؛ يارمحمديان، احمد. (1393). اثربخشي آموزش فلسفه بر قضاوت اخلاقي و عزت نفس دانش آموزان نابينا. مجله علمي و پژوهشي تفكر و كودك. پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. 5(10)، 16-1.

بدري گرگري، رحيم؛ واحدي، زهرا. (1394). تاثير اجراي برنامه فلسفه براي كودكان بر رشد هوش اخلاقي دانش آموزان دختر. تفكر و كودك (پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي). 6(1)، 18-1.

بهزادفر، مرجان. (1394). بررسي اثربخشي آموزش فلسفه براي كودكان (P4C) در تربيت معنوي. دومين كنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي، تهران، مركز مطالعات و تحقيقات اسلامي سروش حكمت مرتضوي، موسسه آموزش عالي مهر اروند، مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار.

 

تجلي نيا، امير؛ كريمي، روح الله. (1393).  بررسي تأثير اجراي برنامۀ فلسفه براي كودكان در كاهش و مهار خشم دانش آموزان پسر پايۀ اول مقطع متوسطۀ شهر تهران. مجله علمي و پژوهشي تفكر و كودك. پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. 5(9)، 63-39.

حاتمي، حميدرضا؛ كريمي، يوسف؛ نوري، زهرا. (1389). بررسي تاثير اجراي برنامه فلسفه براي كودكان در افزايش هوش هيجاني دانش آموزان دختر مقطع اول راهنمايي مدرسه شهداي آزاد تهران در سال تحصيل   88-89. تفكر و كودك )پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي). 1(2)، 22-3.

خادم صادق، مرضيه؛ فريدوني، شاپور. (1394). اثربخشي آموزش فلسفه به كودكان در رشد تفكر فلسفي دانش آموزان پايه ششم ابتدايي ناحيه يك شيراز. اولين همايش بين المللي نوآوري و تحقيق در هنر و علوم انساني. 


خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 16,500 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .docx
 • حجم فایل: 76 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام ×
ایمیل ×
تلفن تماس ×
سوال یا نظر ×