پیشینه تحقیق و مبانی نظری مدیریت ریسک اعتباری

15,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
پیشینه تحقیق و مبانی نظری مدیریت ریسک اعتباری
 • کد فایل: 6150
 • قیمت: 15,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 305 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 1171 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: DOCX
 • تعداد صفحات: 93 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

پیشینه تحقیق ومبانی نظری مدیریت ریسک اعتباری


منابع فارسی و انگلیسی دارد.
ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
رفرنس دهی استاندارد دارد.
کاملترین در سطح اینترنت
دارای تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی
گارانتی بازگشت وجه دارد.
فرمت : doc
تعداد صفحات : 93
بخشی از متن :


مدیریت ریسک اعتباری
بانک و بانکداری
2-2-1-2-ضرورت بانکداری
2-2-1-3-جايگاه ريسك و بالاخص ريسك اعتباري در سيستم بانكي كشور
2-2-1-4-تاريخچه وجايگاه ريسک اعتباري در سيستم بانكي ساير كشورها
جدول 2-1: نمادها، تعاریف رتبه های اعتباری
2-2-1-5-نظریه ریسک
2-2-1-6-اهمیت ریسک
2-2-1-7- روش‌های محاسباتی ریسک
1-روش ارزش در معرض خطر (Var):
2-آزمون شرایط حاد:
3-پوشش ریسک:
راهبرد پوشش ریسک درموضع خرید (LoHs):
راهبرد پوشش ریسک در موضع فروش(SHs):
2-2-1-8-مديريت ريسك
2-2-1-9-اصول و مقررات كميته بال در خصوص مديريت ريسک
2-2-1-10-تعريف ريسك
2-2-1-11-طبقه بندي ريسك ها
نمودار2-1: تقسیم بندی سطوح ریسک (رحیمی، محمدی، سایت مرجع دانش،1386).
نمودار2-2: ریسک های موسسات مالی(رحیمی، محمدی، سایت مرجع دانش،1386).
2-2-1-12-مفهوم ریسک تسهيلات(وام ها)
2-2-1-13-مهمترین ریسک های بانکی
1- ریسک اعتباری:
2- ریسک بازار:
بیانیه بال(1):
بیانیه بال(2):
مفهوم ريسك اعتباري
تعریف ریسک اعتباری:
2-2-1-14-تاثير ريسك اعتباري بر بانك يا موسسه مالي
2-2-1-15-مدل هاي محاسبه ريسك اعتباري و تحليل مدل CR+
ويژگي هاي اصلي اين مدل به شرح زير است.
2-2-1-16-معيارها و مدل¬هاي مورد استفاده براي رتبه بندي مشتريان
1-شخصيت :
2-ظرفيت و قدرت :
-سرمايه
4-شرايط
5-وثيقه
 قابلیت اعتماد و اطمینان:
 قابلیت و صلاحیت فنی:
ظرفیت مالی و کشش اعتباری:
وثیقه
بدین لحاظ مدل های رتبه بندی را می توان به دو گروه عمده تقسیم نمود.[7].
گروه اول: مدل های پارامتریک:
گروه دوم : مدل های ناپارامتریک:
2-2-1-17-رویکرد فعلی در کشور درخصوص نرخ سود سپرده ها و تسهیلات اعطایی
جدول شماره2-2: نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری 1387-1390
جدول شماره2-3: نرخ سود تسهیلات به تفکیک انواع قرارداد 1387-1390
2-2-1-18-تعيين نرخ سود تسهيلات و سپرده ها در سالهاي نه چندان دور
جدول شماره 2-4: نرخ سود علي الحساب سپرد ه هاي سرمايه گذاري مدت دار
جدول شماره 2-5: نرخ سود تسهيلات بانكي در عقود مبادله اي ومشاركتي (پس از اجراي قانون بانكداري بدون ربا)
2-2-1-19-بررسي عقود مبادله اي و مشاركتي در بسته هاي سياستي و نظارتي بانك مركزي
2-2-1-20-بانك ها براساس بخش هاي مختلف در خصوص عقود مشاركتي
2-2-1-21- رويكرد ساير كشورها در خصوص نرخ سود
2-2-1-22-مروري بر عملكرد شركت هاي بيمه با هدف پوشش ريسك
2-2-1-23-چگونگي تعیین نرخ بهره در وامهاي رهني
1-وام نينا
2-وام سيوا
3-وام فيوا
2-2-1-24-تعریف ریسک عملیاتی:
1-تعریف ریسک های عملیاتی از نظر کمیته بال
2-2-1-25-اهمیت ریسک های عملیاتی
2-2-1-26-ویژگی های تعریف ریسک عملیاتی از دیدگاه کمیته بال
2-2-1-27-روش های اندازه‏گیری ریسک عملیاتی
شکل 2-1:روش های اندازه‏گیری ریسک عملیاتی
1-روش شاخص پایه
KBIS: بیانگرمیزان سرمایه ای است که می بایست برای مقابله با ریسک های عملیاتی براساس روش شاخص پایه قرارداده شود.
2-روش شاخص استاندارد
2-2-1-28-استقرار ساختاری برای مدیریت نقدینگی
2-2-1-29-نظارت و اندازه گیری خالص وجوه مورد نیاز
مدیریت دسترسی به بازار
برنامه ریزی برای پیشامدهای احتمالی
مدیریت نقدینگی ارز
2-2-1-30-کنترلهای داخلی برای مدیریت ریسک نقدینگی
نقش افشای کافی (اطلا‌عات) در بهبود وضعیت نقدینگی
نقش ناظران
2-2-1-31-ویژگی های دارایی های نقد شونده در بانک ها
2-2-1-32-ویژگی های بدهی¬ها در بانک ها
1-سپرده ها
2-وجوه بین بانکی:
3-نمونه های غیر مستقیم شامل:
4-نکات درخور توجه در تامین منابع از طریق وام های بین بانکی عبارت است از:
5-استقراض از بانک مرکزی
7-ریسک نقدینگی:
8-به دلایل زیرریسک نقدینگی دربانک های اسلا‌می بالا به شمارمی آید:
9-مدیریت نقدینگی
10-از نظر تئوری حسابداری، سطوح مختلف نقدینگی به شرح زیر بیان می شود:
-توان واریز بدهی ها(SP):
12-انعطاف پذیری مالی(FF):
13-تراکم و سررسید دارایی ها و بدهی ها
2-2-1-33-مدل های مدیریت نقدینگی
2-2-1-34-استراتژی های مدیریت ریسک اعتبار مالی
1-اوراق بهادار مشتقه ی اعتبار مالی:
2-دارایی های تبدیل به اوراق بهادارشده ی اعتباری:
3-پذیرش توافق باسل:
4-پذیرش سیاست دقیق وام دهی داخلی:
2-2-2- پيشينه تحقيق
2-2-2-1-پيشينه تحقيق داخلي
2-2-2-2-پيشينه تحقيق خارجي
منابع و مآخذ فارسی:
ب). منابع و مآخذ لاتین:مدیریت ریسک اعتباری
بانک و بانکداری
امروزه بانکداري یکی از با اهمیت¬ترین بخش¬هاي اقتصاد به شمار می آید. بانک¬ها از یک طرف با سازماندهی دریافت ها و پرداخت ها امر مبادلات تجاري و بازرگانی را تسهیل می کنند و موجب گسترش بازارها می شوند واز طرف دیگر با تجهیز پس اندازهاي ریز و درشت و هدایت آنها به سمت بنگاه هاي تولیدي زمینه¬هاي رشدوشکوفایی اقتصاد را فراهم می آورند(موسویان و کاوند 1389، 35-63).
از آنجائیکه رشد و توسعه اقتصادي هر کشور مستلزم انتقال مناسب منابع مالی مازاد پس اندازکنندگان به سرمایه گذاران است وجود یک بازار مالی کارآمد وگسترده که در آن منابع مالی به بهترین موقعیت هاي سرمایه گذاري سوق داده شود بسیار حیاتی است.
ازیک سو بیشترین حجم مبادلات کشورمان از طریق سیستم بانکی تحقق می¬یابد و کارکرد مطلوب نظام بانکداري کشور نقش تعیین کننده¬اي در بهبود فعالیت¬هاي اقتصادي خواهد داشت(مؤمنی و حری، 1389 ،140-160).
از سویی دیگر مطالعه برروی عوامل مؤثر بر سود آوری بانک که از ابتدای سال 1979 شروع شده یکی از ملزومات اولیه و پیش نیازهاي اصلی براي قرار گرفتن در مسیر توسعه، تأمین و تخصیص سرمایه و منابع مالی به شکل مطلوب است (سید نورانی و همکاران ، 1391، 11-34).
بطور کلی عوامل تعيين كننده سودآوري بانك ها به دو گروه عوامل داخلي قابل كنترل مديريت بانك و عوامل بيروني فراتر از مديريت بانك تفكيك شده اند. (سهریش گل و همکاران ، 2011 ، 69-87).
2-2-1-2-ضرورت بانکداری
در سراسر جهان صنعت بانكداري يكي از اركان بسيار مهم اقتصاد هر كشور به شمار مي رود و به دليل ارائه خدمات متنوع مالي و اعتباري نقش تعيين كننده اي را در توسعه و رشد اقتصادي كشورها ايفا مي كند و مي توان از آن به عنوان نيروي محركه شتاب دهنده، متعادل كننده و سامان بخش اقتصاد يادكرد. نگاهي به تاريخچه بانك موید اين است كه اين نهادها علاوه بر نقش پول، در داد و ستدهاي دروني و بروني مسئوليت مبادلات مالي وپولي را به عهده داشته و از بدو تاسيس و شكل¬گيري هم امين مردم و هم آسان كننده مبادلات پولي بوده و تاثير بسزايي در اقتصاد داشته اند بنابراين توسعه و بهبود فعاليتهاي بانكي بويژه اعطاي تسهيلات به همراه نظامي كارآمد نقش عمده اي در توسعه و پيشرفت اقتصاد و صنعت بانكداري كشور خواهد داشت(اصلی،1390 ،34-1).
بنابراین، بانک ها از طریق خدمات مالی که آنها ارائه می دهند وابسته به پیشرفت اقتصادی هستند. نقش مداخله ای آنها گفته می شود که یک سازمان دهنده برای رشد اقتصادی باشد. عملکرد مؤثر و کارآمد صنعت بانکداری در طول زمان ها یک شاخص ثبات مالی در هر کشور است. به حدی که بانک اعتبار خود را برای عموم برای فعالیت های تولیدی افزایش می دهد که سرعت رشد اقتصادی کشور و تثبیت طولانی مدت آن را افزایش می دهد(فانسوو همکاران،2012،38-31).
عملکرد اعتبار مالی بانک ها،توانایی سرمایه گذاران برای بهره برداری فعالیت های اقتصادی مطلوب سودآور افزایش می دهد.تولید اعتبار مالی مهمترین منبع درآمد فعالیت تولیدی بانک هاست (کارگی 2011).
2-2-1-3-جايگاه ريسك و بالاخص ريسك اعتباري در سيستم بانكي كشور
ريسک همواره همراه زندگي انسانها و سازمانها بوده است و كليه موقعيت هاي تصميم گيري با يك نوع يا طيف متنوعي از ريسك ها روبرو مي باشند در طبقه بندي ريسك هايي كه يك بانك يا موسسه اعتباري در طول حيات خود با آن روبرو است(اصلی، 1390،34-1).
ريسك اعتباري يا ريسك ناشي از قصور در پرداخت جايگاه ويژه اي دارد، چرا كه به اولين نقش بانك در اقتصاد يعني گردآوري سپرده و اعطاي وام مرتبط است. ريسك اعتباري از آن جهت در نهادهاي پولي حائز اهميت است كه منابع به كار گرفته شده براي تخصيص در حقيقت بدهي نهاد پولي به سهام داران مردم و بانك ها است كه در صورت عدم گردش هم مي توان اعتبار دهي و هم قدرت تاديه بدهي نهاد پولي به عنوان وام دهنده را تضعيف كند (اصلی، 1390،34-1).

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 15,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 305 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام ×
ایمیل ×
تلفن تماس ×
سوال یا نظر ×