پیشینه تحقیق ومبانی نظری تعاریف ومفاهیم مدیریت دانش

16,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
پیشینه تحقیق ومبانی نظری تعاریف ومفاهیم مدیریت دانش
 • کد فایل: 6159
 • قیمت: 16,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 306 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 278 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: docx
 • تعداد صفحات: 69 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

پیشینه تحقیق ومبانی نظری تعاریف ومفاهیم مدیریت دانش


منابع فارسی و انگلیسی دارد.
ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
رفرنس دهی استاندارد دارد.
کاملترین در سطح اینترنت
دارای تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی
گارانتی بازگشت وجه دارد.
فرمت : doc
تعداد صفحات : 69
بخشی از متن :مدیریت دانش
مفهوم دانش و انواع آن
2-2-1-2- اطلاعات
2-2-1-3- دانش
2-2-1-4- معرفت
شكل (2-2): تبديل داده به دانش( رادينگ،1383،20)
2-2-2- هرم دانش
2-2-3- انواع دانش
2-2-4- سبک های ایجاد و تبدیل دانش
2-2-4-1- جامعه پذیري از دانش ضمنی به دانش ضمنی
2-2-4-2- بیرونی سازي از دانش ضمنی به دانش صریح
2-2-4-3- انتشارسازي يا ترکیب از دانش صریح به دانش صریح
2-2-4-4- درونی سازي از دانش صریح به دانش ضمنی
2-2-5- شکاف دانش
شكل(2-7) : تعيين شكاف دانش ( پائولو، 1382،46)
2-2-5-1- برون سازی
2-2-5-2- ارتباط
2-2-5-3- درونی سازی
2-2-5-4- اجتماعی شدن
2-2-5-5- مکان یابی و کسب دانش صریح بیرونی جدید برای گروه
2-2-5-6- مکان یابی و کسب دانش ضمنی بیرونی برای گروه
2-2-5-7- ایجاد دانش جدید برای گروه
2-2-6- سازمان دانش مدار
2-2-6-1- ایجاد سازمان دانش مدار
2-2-6-2- خطرات و دام‌ها
2-2-7- مفهوم مدیریت دانش، فرآیندها و مزایای آن
2-2-7-1- تعاریفی از مدیریت دانش
2-2-7-2- رشد و توسعه مدیریت دانش
2-2-7-2-1- کوچک سازی
2-2-7-2-2- توسعه تکنولوژی
2-2-7-3- فرآیندهای مدیریت دانش
2-2-7-3-1- شناسایی نیاز به دانش
2-2-7-3-2- شناسایی دانش
2-2-7-3-3- تحصیل دانش
2-2-7-3-4- خلق دانش
الف) شناسایی ایده‌های نو:
ب) ارزیابی ایده‌های نو:
ج) جمع آوری گزینه‌ها:
ه) ارزیابی گزینه‌ها:
و) انتخاب گزینه یا گزینه‌ها:
ز) خلق دانش جدید:
2-2-7-3-5- ذخیره سازی و سازماندهی دانش
الف) شناسایی دانش
ب) خلق دانش
ج) ارزیابی دانش
ه) طراحی بسته
و) کدگذاری بسته دانش
ز) یکپارچه سازی بسته دانش
س)به روز رسانی نقشه دانش
2-2-7-3-6- تسهیم و انتقال دانش
2-2-7-3-7- کاربرد دانش
2-2-7-4- مزایاي مدیریت دانش
2-2-7-5- مدل‌هاي مديريت دانش
2-2-7-5-1- مدل كلي ساختار نظام‌هاي مديريت دانش
2-2-7-5-2- مدل مديريت دانش بنيادي در سازمان
2-2-7-5-3- مدل راهبردي مديريت دانش
2-2-7-5-4- مدل چهار حلقه اي مديريت دانش
2-2-7-5-5- مدل چرخه حيات دانش
2-2-7-6- اهميت و ضرورت مديريت دانش در سازمان‌هاي دولتي
پیشینه تحقیق
2-3-1- پیشینه داخلی
2-3-1-1- رهبری تحول آفرین
2-3-1-2- مدیریت دانش
2-3-2- پیشینه خارجی
2-3-2-1- رهبری تحول آفرین
منابع فارسی :
منابع لاتین


مدیریت دانش
مفهوم دانش و انواع آن
مفهوم مدیریت دانش براي مدت‌هاي مدیدي به صورت علمی اما غیررسمی مورد استفاده واقع شده است. فقدان یک توافق عمومی در ارائه تعریف مشخص از این مفهوم، به ایجاد آشفتگی و اغتشاش منجر شده است. بنابراین، به منظور درك بهتر مفهوم مدیریت دانش باید ابتدا به بررسی مفاهیم داده، اطلاعات، دانش و ارتباط میان آن‌ها بپردازیم .
عبارتهای اطلاعات و داده، اغلب به‌جاي عبارت دانش به کار برده می‌شوند.
اما در واقع آن‌ها مفاهیم متفاوتی دارند و درك تفاوت آن‌ها براي انجام یک کار دانش محور بسیار حیاتی و مهم است.
داده
داده یک واقعیت از یک موقعیت و یا یک مورد از یک زمینه خاص بدون ارتباط با دیگر چیزهاست. داده‌ها منعکس کننده تعاملات و مبادلات کامل و واحد و منسجمی هستند که تحت عنوان جزء ناچیز از آن‌ها یاد می‌شود. این اجزاء در پایگاه‌هاي داده، ذخیره و مدیریت می‌شود (نوروزیان، 1384). در حقیقت داده‌ها حقایق و واقعیت‌هاي خام هستند، که به خودي خود معنایی ندارند (مختاري و یمین فیروزه، 1383). پیتر دراکر عنوان می‌کند که اطلاعات یعنی داده‌هاي مرتبط و هدف‌دار به بیانی دیگر از نظر او داده‌ها به تنهایی مربوط و هدف‌دار نیستند (داونپورت و پروساك، 1379). داده‌ها داراي اهمیت هستند به خاطر این که شرط لازم و ضروري براي خلق اطلاعات محسوب می شوند (Awad & Ghaziri,2004) .
2-2-1-2- اطلاعات
اطلاعات از قرار گرفتن داده‌ها در یک زمینه یا محیط خاص ایجاد می شود. با افزودن ارزش به داده‌ها، در واقع آن‌ها را به اطلاعات تبدیل می کنیم .ویژگی اطلاعات آن است که می‌توان آن را به‌صورت مستندات مکتوب یا فایل‌هاي موجود در پایگاه داده‌ها نگهداري کرد: مثلاً نوشتن هزینه هر دانش‌آموز در یک دبیرستان و در یک سال تحصیلی خاص به عنوان اطلاعات محسوب می شود (جعفري مقدم،1372، 8). اضافه کردن زمینه و تفسیر به داده‌ها و ارتباط آن‌ها با یکدیگر، موجب شکل گیري اطلاعات می شود. اطلاعات داده‌هاي ترکیبی و مرتبط همراه با زمینه و تفسیر آن است. ارتباط داده‌ها ممکن است بیان کننده اطلاعات باشد. ممکن است صرفاً ارتباط داده‌ها به اطلاعات منجر نگردد مگر این که موجب درك مفهوم آن‌ها باشد. اطلاعات در حقیقت داده‌هاي خلاصه شده را در بر می گیرد که گروه بندي، ذخیره، پالایش، سازماندهی و تحلیل شده اند تا بتوانند زمینه را روشن سازند، می توان با بررسی اطلاعات به اتخاذ تصمیمات پرداخت (نوروزیان، 1384).
اگر بخواهیم معنی واژه مورد بحث را دقیق‌تر و سخت‌گیرانه‌تر روشن کنیم، باید بگوییم تنها گیرنده می‌تواند مشخص کند که دریافت‌هاي وي واقعاً اطلاعات بوده و او را تحت تأثیر قرار داده است به این ترتیب، ماهیت اطلاعات انتقالی به گیرنده، بیش از آن که به فرستنده مربوط باشد از سوي دریافت‌کننده آن تعیین می‌شود (داونپورت و پروساك، 1379، 109).
2-2-1-3- دانش
دانش عبارت است از افکار و پندارها، فهم و درس‌هاي آموخته شده در طول زمان. دانش فهمیده می‌شود و فرد آن را از طریق تجربه، استدلال، بصیرت، یادگیري، خواندن و شنیدن به دست می آورد.
هنگامی که دیگران دانش خود را با افراد سهیم می کنند، دانش گسترش می یابد و هنگامی که دانش فرد با دانش دیگران ترکیب می شود، دانش جدیدي به وجود می آید. دانش ماهیتی فردي دارد، زیرا با ارزش‌ها و باورهاي افراد و ادراك آن‌ها از جهان و دیگران، در ارتباط متقابل قرار دارد. به علاوه، دانش در بافت و زمینه روابط بین فردي ظاهر می ‌شود. دانش غنی تر و معنادارتر از اطلاعات است (دي بات، 1383،78).
وقتی که اطلاعات تحلیل، پردازش و وارد متن می‌شود تبدیل به دانش می‌شود (ال میلر و موریس،1383). دانش مخلوط سیالی است از تجربیات، ارزش‌ها، اطلاعات و نگرش‌هاي نظام یافته است که چارچوبی براي ارزشیابی و بهره‌گیري از تجربیات و اطلاعات جدید به دست می‌‌دهد. دانش در ذهن دانشور به وجود می‌آید و به کار می‌رود (Ladd & waed,2002). این تعریف، از اول مشخص می‌کند که دانش، ساده و روشن نیست، مخلوطی از چند عامل متفاوت است، سیالی است که در عین‌حال ساخت‌هاي مشخصی دارد و درنهایت این که ابهامی و شهودي است و به‌همین علت به‌راحتی نمی‌‌توان آن را در قالب کلمات گنجاند و به‌صورت تعریفی منطقی عرضه کرد (امانتی، 1381 ، 2).
2-2-1-4- معرفت
وقتی که دانش براي تصمیم گیري و بهبود تصمیمات، فرآیندها و بهره وري یا سودآوري به کار گرفته می ‌شود تبدیل به معرفت (خرد) می ‌شود. کسب معرفت نیاز به افرادي دارد که توانایی و تمایل به جذب اطلاعات و ارزیابی اطلاعات را داشته باشند و با رجوع به آن اطلاعات بتوانند تصمیم بگیرند که آیا می ‌توانند از آن براي مسأله یا موقعیتی خاص استفاده کنند یا خیر و درك کنند که چرا چنین تصمیمی گرفته اند. براي خردمند بودن، افراد نه تنها باید دانش کسب کنند بلکه باید فهم کاملی از اصول حاکم بر آن دانش نیز داشته باشند (ال میلر و موریس، 1383). آخرین مرحله، حرکت از دانش به معرفت و کمال است. معرفت (خرد) همان کاربرد دانش است (نوروزیان، 1384). تبدیل داده به اطلاعات و سپس به دانش محور اصلی مدیریت دانش محسوب می ‌شود (Klimasauskiene, 2003).

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 16,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 306 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام ×
ایمیل ×
تلفن تماس ×
سوال یا نظر ×