مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتبار بخشی وفرهنگ سازمانی

15,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتبار بخشی وفرهنگ سازمانی
 • کد فایل: 6299
 • قیمت: 15,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .rar
 • حجم فایل: 102 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 928 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: docx
 • تعداد صفحات: 43 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق اعتبار بخشی وفرهنگ سازمانی در 43 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

توضیحات کوتاه از متن:

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)


فصل دوم ادبیات تحقیق 20
2-1 ) اعتبار بخشی : 21
2-1-1 ) مدل های اعتبار بخشی : 23
2-1-2 ) ارزیابی مدل های اعتبار بخشی : 23
2-1-2-1 ) مدل JCI : 24
2-1-3) مراحل اجرای اعتبار بخشی: 25
2-1-3-1) خود ارزیابی : 25
2-1-3-2) بررسی حضوری : 25
2-1-3-3 ) اجرا بازرسی : 26
2-1-4 )کاربرد : 26
2-1-4-1) رفتار پرسنلی : 26
2-1-4-2) گسترش تغییرات : 27
2-1-4-3) تاثیرات سازمانی : 27
2-1-4-4 ) تاثیرات مالی : 27
2-1-4-5 ) دیدگاه مشتریان و رضایتمندی بیماران : 28
2-1-4-6 ) افشای عمومی : 28
2-1-4-7 ) اندازه گیری کیفیت : 28
2-1-4-8 ) توسعه تخصص ها : 29
2-1-4-9) اعتبار بخشی و توریسم درمانی : 29
2-1-5 )چالش های عمده استقرار اعتبار بخشی : 30
2-1-6) اهداف اعتبار بخشی : 30
2-2) فرهنگ سازمانی 31
2-2-3-1)مدل کامرون و کویین : 32
2-2-3-2) مدل فرهنگ سازمانی کمرون فریمن: 32
2-2-3-4) مدل فرهنگ سازمانی دفت : 32
2-2-3-5) مدل دنیسون : 33
2-2-3-5-1) درگیر شدن در کار : 33
2-2-3-5-2)سازگاری : 33
2-2-3-5-3)انطباق پذیری : 34
2-2-3-5-4)رسالت : 34
2-3) عملکرد سازمانی : 34
2-3-1) اهداف اندازه گیری عملکرد 36
2-3-2)نظریه های مهم عملکرد 36
1-2-3-2) روش ارزیابی کیفیت سلامت کلیولند: 37
2-2-3-2) گروه لیپ فراگ : 37
3-2-3-2)راهبرد های کاربردی : 37
4-2-3-2) ائتلاف کیفیت سلامت نیاگارا: 37
5-2-3-2) نظریه های اثر بخشی سازمانی 38
1 - مدل اهداف عقلایی 39
2- مدل سیستم های باز 39
3-مدل فرایند های داخلی : 39
4 - مدل ارتباطات انسانی : 40
2-3-3) مدل های ارزیابی عملکرد : 40
2-3-3-1) مدل تحلیل پوششی داده ها: 40
2-3-3-2) کارت امتیاز متوازن: 41
2-3-3-3) چهار چوب نتایج و عوامل تعیین کننده: 41
2-3-3-4) مدل پابن لاسو : 42
2-3-3-5) مدل پارسونز : 42
2-3-3-6) مدل دنیش : 42
2-3-3-7) مدل سازمان بهداشت جهانی : 43
2-3-3-8) مدل مدیریت کیفیت اروپایی : 43
2-3-4) عملکرد بیمارستانی و جامعه پذیری 44
2-3-5) نقش رهبری در ارزیابی عملکرد: 44
2-3-6) عملکرد ورضایتمندی بیماران 45
2-4) مدل مفروض وروابط بین متغییر های تحقیق 47
2-4-1 ) اعتبار بخشی و عملکرد بیمارستانی 47
2-4-2 ) فرهنگ سازمانی و عملکرد 48
2-5) پیشینه تحقیق 49
2-5-1) مطالعات داخلی 49
2-5-2) مطالعات خارجی 50

این بخش دو قسمت دارد قسمت اول مبانی نظری تحقیق است که اساساً موضوعاتی مثل اعتبار بخشی ، فرهنگ و عملکرد ،ازچه نظریه ها ،مدل ها و مبانی ای نشات می گیرند مفاهیم تشکیل دهنده آنها ، اهداف و کاربرد های آنها چیست؟ سپس مدل مفهومی تحقیق با تاکید بر روابط بین متغیرها بیان می شود و درنهایت در قسمت پیشینه‌ی تحقیق، مقالات و پژوهش‌های داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه معرفی می گردند .
2-1 ) اعتبار بخشی :
در سال1913، کالج جراحان امریکا به منظور بهبود وضع استانداردکردن خدمات بیمارستانی ، بنیاد ‫نهاده شد. کالج جراحان نسبت به استقرار برنامة استاندارد بیمارستانی در سال 1917 مبادرت نمود. این‬وضع به تنظیم تعدادی از اصول و معیارهایی انجامید که مبنای تعیین اعتبار را تشکیل دادند. ‫تا سال 1949، بیش از نیمی از بیمارستانهای ایاالت متحده به صورت داوطلبانه در برنامة تعیین اعتبار شرکت کرده بودند. کالج جراحان امریکا برای ارائة خدمات تعیین اعتبار به بیمارستانها، که تعداد درخواست ازسوی آنها رو به فزونی می رفت، با تعدادی از سازمانهای ارائه دهندة مراقبت های بهداشتی به تشکیل شورای مشترک تعیین اعتبار بیمارستانها مبادرت نمود .این شورا بعدها نام خود را به کمیتة‬ مشترک اعتباربخشي سازمانهای مراقبت بهداشتی تغییر داد. در سال1952 کانادا ومتعاقب آن استرالیا، اعتباربخشی را در بیمارستان های خود اجرا نمودند. بعد از آن اعتبار بخشی در اروپا گسترده شد. ازدهة 1950تا اوایل 1990، برنامه های اعتباربخشی فقط در کشورهای پیشرفته وجود داشت. اما‬ افزایش نیاز به ارتقاي کیفی خدمات بهداشتی ـ درمانی و آمارهای روبه تزاید خطاهای پزشکی، به‬گسترش چشمگیر آن در سالهای اخیر منجرشد به طوری که در دهة 1990، در برخی از کشورهای در حال توسعه نیز اجراشد .در سال2012، تقریبا 140 کشور یا اجراکننده و یا در حال ایجاد برنامه های اعتباربخشی ملی مراقبت سلامت بودند. ‬از ابتدای سال 1391 بیمارستان های ایران نیز به مجموعه کشور های تحت نظام اعتبار بخشی پیوست .‬‬‬‬‬‬
معانی لغوی متفاوتی از عبارت اعتباربخشی در دیکشنری وبستر ارائه شده است 1)مورد توجه قرار دادن یا مورد سنجش واقع شدن 2) بخشیدن اعتبار نامه برای تصدیق کردن 3) در نظر گرفتن حقایق برای اعتقاد داشتن 4) ایجاد استاندارد برای تضمین کردن به منظور کسب اطمینان . تعاریف مختلفی از اعتبار بخشی بر پایه نوع استفاده و شرایط استقرار آن ارائه گردیده است .
در تعریف کلی، اعتبار بخشی، یک گروه آموزش محور خود انتظام یافته است که برای اطمینان از کیفیت و توسعه تشکیل می شود و این فرایند به منظور تقویت و پایداری کیفیت ، با آموزش مداوم عجین شده است (گودا و رینولد،2010). در مقیاس بیمارستانی،دپارتمان سیاست گذاری سیستم های خدمات درمانی در سال 2003 اساس اعتبار بخشی را خط مشی مراقبت های سلامت و درک آنچه به کیفیت مراقبت مربوط می شود و تمرکز بر روی اصول بنیادی برای یکپارجه نمودن توسعه سیستم بهداشت و درمان و پویا نمودن آن معرفی کرده است. اعتبار بخشی فرایندی است که در آن یک گروه یا سازمان اعتبار سنجی، به یک بیمارستان، به منظور انجام خدمات خاص، شهرت و اعتباری را به صورت استاندارد اعطا می کند. اعتبار بخشی از طریق ارزیابی کیفیت فرایند های سازمانی و عملکرد آن، با استفاده از استاندارد های مکتوب و مصوب و به وسیله افراد مجرب و متخصص انجام می شود . لازم به ذکر است که سیستم های اعتبار بخشی علاوه بر بیمارستانها، در سطح وسیع توسط موسسات و سازمان های آموزشی، صنایع حساس مثل موسسات اتمی و خدمات زیر ساختی جامعه مثل آب و فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرند (جونز،2003). در حقیقت در هر حوزه ای که نیاز به ارزیابی دقیق و استاندارد های مشخص است، نظام اعتباربخشی به عنوان یک نظام ارزیابی کارا، می تواند مورد استفاده قرار گیرد و همچنان که ورثن (1997) اعتقاد دارد، اعتبار بخشی شناخته ترین سیستم ارزشیابی تخصصی می باشد. صرفنظر از اهمیت اعتبار بخشی، باید توجه داشت که اعتباربخشی هدف نیست بلکه وسیله ای است در جهت دستیابی به حداکثر کیفیت و تضمین آن در سازمانهای ارائه دهنده خدمات درمانی و تنها در صورتی نتیجه بخش خواهد بود که کل سازمان را در بر بگیرد ، آموزش محور بوده واستاندارد ها ،متناسب با وضعیت ملی خدمات درمانی تدوین شده باشند (WHO, 2002). در ادامه مدل‌های اعتباربخشی و شیوه‌های ارزیابی این مدل‌ها بیان می گردد.

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 15,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .rar
 • حجم فایل: 102 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام ×
ایمیل ×
تلفن تماس ×
سوال یا نظر ×