بررسی رابطه بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان وکارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌

8,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
بررسی رابطه بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان وکارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌
 • کد فایل: 6309
 • قیمت: 8,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .docx
 • حجم فایل: 626 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 362 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: docx
 • تعداد صفحات: 115 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

چکیده
هدف این تحقیق بررسی رابطه ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي‌ شهرستان دره شهر بوده و تلاش مي‌ کند به این پرسش پاسخ دهد که آیا بین مولفه‌های فوق الذکر رابطه وجود دارد یا نه ؟جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان وکارکنان دانشگاه آزاد دره شهر، روش تحقیق توصیفی زمینه یابی و ازآمار توصیفی و استنباطی ازجمله ضریب همبستگی پیرسون وآزمونt جهت تجزیه وتحلیل داده‌هاي استفاده شده است ، ابزار جمع آوری اطلاعات از طریق سه نوع پرسشنامه شامل پرسشنامه‌هاي هنجاریابی شده سبک زندگی،هویت وادراک از خدا بوده است . شیوه نمونه گیری تصادفی ساده و حجم نمونه طبق جدول مورگان 120 نفر است. یافته‌هاي تحقیق نشان داد که با 95درصد اطمینان میتوان گفت، متغیر سبک زندگی و هویت اجتماعی دارای رابطه خطی معنادار و مثبت هستنددر حالیکه رابطه خطی متغیرهای سبک زندگی و ادراک از خدا از نظر آماری معنادار نیست.همچنین بین هویت اجتماعی وادراک از خدا رابطه مثبت وجود دارد.

واِژگان کلیدی: هویت اجتماعی، سبک زندگی، ادراک از خدا

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول: كليات تحقيق
1-1مقدمه 3
1-2- بيان مسأله 5
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق 9
1-4- اهداف پژوهش 12
1-4-1- اهدف کلی 12
1-4-2- اهداف جزیی 12
1-5- فرضيه‏هاي تحقیق 13
1-6- تعاريف مفهومي‌ و عملیاتی 13
1-6-1- سبك زندگي 13
1-6-2- هويت اجتماعی 14
1-6-3- ادراك خدا 14

فصل دوم: ادبيات تحقيق
2-1- ادبیات تحقیق 16
2-1-1- سبک زندگی 16
2-1-2- تغییرات سبک زندگی در فرایند توسعه ابزارهای نوین ارتباطی 20
2-1-3 - ارزیابی سبک زندگی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی 23
2-2- ادراک از خدا 25
2-2-1- ادراک از خدا از نظر علمای مسلمان 26
2-2-2 - ادراک در لغت 26
2-2-3- رابطه علم وادراک 26
2-2-4- ادراک امور حسی 26
2-2-5- ادراک به معنای رویت 26
2-2-6- مدرک بودن خداوند 27
2-2-7- آيا ادراك از جمله صفاتي است كه بتوان آن را به خدا نسبت داد؟ 27
2-2- 8- ادراک خدا از نظر فلاسفه 28
2-2-9- ادراک از خدا از نظر روان تحلیل گران 30
2-2-10- رابطه دلبستگی شکل گرفته دوران کودکی با ادراک از خدا 34
2-3- هویت 37
2-3-1- واژه هویت 37
2-3-2- هویت در نگاه دیگران 38
2-3-3- هویت ونوجوانی 39
2-3-4- هویت وهویت یابی (نظریه ها وتعاریف ) 41
2-3-5- عوامل موثر بر شکل گیری هویت : 44
2-3-6- تاثیر هویت بر سبک زندگی 47
2-4- مرور ادبیات و سوابق مربوطه 49

فصل سوم: روش تحقيق
3-1-مقدمه 53
3-2- روش تحقیق 53
3-3- جامعه ي آماري 54
3-4- نمونه ي آماري و روش نمونه گيري 54
3-5- نحوه اجرای پرسشنامه 54
3-6- ابزار جمع آوری اطللاعات: 55
3-6-1- پرسشنامه سبک زندگی lsq 55
3-6-2- پرسشنامه هویت (isi- 6g) 56
3-6-3- پرسشنامه اداراک از خدا 56
3-7- روش تحلیل آماری : 58

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه 60
4-2- تجزيه و تحليل يافته‌ها 60
4-3- توصیف داده ها 60
4-4- سنجش رابطه متغیرهای تحقیق 65
4-5- فرضیات تحقیق 65
4-6- سنجش تفاوت متغیرهای تحقیق 74

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1 مقدمه 78
5-2- اهمیت ومزیتهای پژوهش 82
5-3- راهکارهای پیشنهادی 83
5- 4- محدودیت‌هاي تحقیق 84
منابع و مآخذ 85
پيوست‌ها 92
چكيده انگليسي 101
فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول 3-1 ضرایب پایایی آزمون 57
جدول3-2 اعتبار آزمون تصور ازخدا 58
جدول 4-1 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب تحصیلات 60
جدول 4-2 میانگین و انحراف معیار سن پاسخگويان 61
جدول 4-3 میانگین و انحراف معیارمولفه‌هاي سبک زندگی 62
جدول 4-4 میانگین و انحراف متغیرهای تحقیق 64
جدول 4-5 ضریب همبستگی متغیر سبک زندگی با هویت و ادراک از خدا 65
جدول 4-6 ضریب همبستگی مولفه‌هاي مختلف سبک زندگی و هویت 67
جدول 4-7 ضریب همبستگی مولفه‌هاي متغیر سبک زندگی و ادراک از خدا 70
جدول 4-8 ضریب همبستگی متغیر هویت و ادراک از خدا 73
جدول 4-9 مقایسه میانگین مولفه‌هاي متغیر سبک زندگی و هویت 75
جدول 4-10 مقایسه میانگین مولفه‌هاي متغیر سبک زندگی و ادراک از خدا 76

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1 توزيع فراواني پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات 61
نمودار 4-2 میانگین مولفه‌هاي سبک زندگی پاسخگویان 63
نمودار 4-3 میانگین متغیرهای تحقیق 64
نمودار 4-4-پراکنش داده‌هاي سبک زندگی ،هویت وادراک از خدا 66
نمودار 4-5 پراکنش مولفههای سبک زندگی و هویت 69
نمودار 6-4 پراکنش مولفه‌هاي سبک زندگی وادراک از خدا 72
نمودار 4-7 پراکنش هویت و ادراک از خدا 73

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 8,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .docx
 • حجم فایل: 626 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام ×
ایمیل ×
تلفن تماس ×
سوال یا نظر ×