مباني نظري و پيشينه پژوهش نظام های مالیاتی ومالیات(فصل دو)

19,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
مباني نظري و پيشينه پژوهش نظام های مالیاتی ومالیات(فصل دو)
 • کد فایل: 7287
 • قیمت: 19,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 501 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 2572 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: docx
 • تعداد صفحات: 74 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

تعداد صفحات : 74
فرمت : word (قابل ویرایش)
رفرنس دهی استاندارد
منابع فارسی و انگلیسی دارد.
تحقیقات داخلی و خارجی دارد.

فهرست :

2-1 مقدمه 14
2-2 بخش اول: مبانی نظری تحقیق 15
2-2-1 مالیات 15
2-2-2 انواع نظام‌های مالیاتی 15
2-2-3 مالیات و اقتصاد ایران 16
2-2-3-1 نسبت مالیات به هزینه‌های جاری دولت 17
2-2-3-2 نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی 17
2-2-4 جایگاه مصرف در اقتصاد 17
2-2-5 آشنایی با درآمدهای عمومی دولت 18
2-2-5-1 درآمدهای غیر مالیاتی 18
2-2-5-2 درآمدهای مالیاتی 19
2-2-6 عملکرد و مقایسه ارقام مربوط به درآمدهای دولت و سهم مالیات از آن در ایران 20
2-2-7 اهمیت مالیات 23
2-2-8 تعاریف و تقسیم بندی‌های مالیاتی 24
2-2-8-1 تعریف و مفهوم مالیات 25
2-2-8-2 انواع مالیات 25
2-2-8-2-1 مالیات‌های مستقیم 25
2-2-8-2-2 مالیات‌های غیر مستقیم 25
2-2-9 تاریخچه مالیات بندی در ایران: 26
2-2-9-1 مالیات در عهد مادها 26
2-2-9-2 مالیات در عهد هخامنشیان 26
2-2-9-3 مالیات در دوره سلوکیان 27
2-2-9-4 مالیات در دوره پارتیان 27
2-2-9-5 مالیات در ایران بعد از اسلام 27
2-2-10 تحولات قوانین مالیاتی طی سال‌های 1366-1357 29
2-2-11 تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده در ایران 29
2-2-12 تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده در جهان 31
2-2-13 ارزش افزوده 32
2-2-14 تعریف و مفهوم مالیات بر ارزش افزوده 33
2-2-14-1 تعریف نظری مالیات بر ارزش افزوده: 33
2-2-14-2 تعریف عملیاتی مالیات بر ارزش افزوده 33
2-2-15 جایگاه مالیات بر ارزش افزوده (VAT) 33
2-2-16 انواع مالیات بر ارزش افزوده 35
2-2-16-1 مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولید (VATP) 36
2-2-16-2 مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمدی (VATI) 37
2-2-16-3 مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف(VATC) 37
2-2-17 مقایسه سه نوع مالیات بر ارزش افزوده 37
2-2-18 اصل مبدأ و مقصد در نظام مالیات بر ارزش افزوده: 38
2-2-19 روش‌های محاسبه مالیات بر ارزش افزوده: 39
2-2-19-1 روش بستانکاری فاکتور 39
2-2-19-2 روش تفریق 40
2-2-19-3 روش مجموع 40
2-2-20 نحوه محاسبه عملیاتی مالیات بر ارزش افزوده در ایران 40
2-2-21 پایه مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده 42
2-2-22 تحلیل نرخ در مالیات بر ارزش افزوده 42
2-2-22-1 نرخ اصلی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای جهان 42
2-2-22-2 انواع نرخ‌های مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای جهان 44
2-2-23 نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران 47
2-2-24 ویژگی‌های قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران 49
2-2-24-1 مزایای اجرای مالیات بر ارزش افزوده 49
2-2-24-2 معایب اجرای مالیات بر ارزش افزوده 50
2-2-24-3 اطلاع رسانی و فرهنگ‌سازی 53
2-2-25 معافیت‌های مالیات بر ارزش افزوده 59
2-2-26 معافیت‌ها در ایران : 60
2-2-27 جرائم قانونی نظام مالیات بر ارزش افزوده 61
2-2-28 مباحث اجرایی مالیات بر ارزش افزوده در زنجیره نهایی 61
2-2-29 زنجیره نهایی توزیع 63
2-2-30 نحوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده در مراحل مختلف زنجیره اجرا 64
2-2-31 ساختار کنونی نظام مالیات بر ارزش افزوده 67
2-2-31-1 ایران فاقد نظام جامع اطلاعاتی از وضعیت مالیاتی مردم است. 67
2-2-31-2 نظام بروکراسی پیچیده ای در نظام مالیاتی ایران وجود دارد 68
2-2-31-3 بی نیازی دولت به مالیات از دیگر دلایل گریز مالیاتی مردم است 68
2-2-31-4 وجود دوگانگی بین نظام مالیاتی و وجوهات شرعی در گریز مالیاتی مؤثر است 68
2-2-31-5 عدم در نظر گرفتن مالیات برای مالیات گریزان 68
2-2-31-6 حذف مطلق استثنائات در پرداخت مالیات 69
2-3 مروری بر تحقیقات انجام گرفته 69
2-3-1 تحقیقات انجام گرفته در داخل ایران 71
2-3-2 تحقیقات انجام گرفته در خارج از ایران 73
2-4 خلاصه و نتیجه‌گیری فصل دوم 76


1-1 مقدمه
افزایش جمعیت، گسترش روزافزون شهرنشینی و تحولات اجتماعی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه که از زیر ساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کافی برخوردار نیستند، تخصیص بخش درخور توجهی از منابع کشور را جهت دستیابی به رشد و ثبات اقتصادی، ایجاد زمینه‌های مناسب اشتغال و و توزیع عادلانه درآمد طلب می‌کند. از این رو دولت‌ها، سهمی از تولید ناخالص داخلی را به صورت مالیات به منظور تأمین هزینه‌های مربوط به ایجاد طرح‌های زیربنایی و دستیابی به هدف‌های فوق، دریافت می‌کنند که البته این سهم در کشورهای پیشرفته درصد بالایی از کل درآمد دولت را تشکیل می‌دهد و مالیات در درجه دوم اهمیت قرار دارد ... البته این مهم نه از طریق اعمال نرخ‌های بالای مالیاتی، بلکه با افزایش مشارکت عمومی و استفاده از تمامی ظرفیت‌های بالقوه مالیاتی فراهم خواهد شد. نرخ‌های مالیاتی باید در چنان سطحی قرار گیرد که مازاد مطمئنی برای مؤدیان مالیاتی به منظور افزایش کمی و کیفی سرمایه‌گذاری باقی بماند.
دریافت درآمدی دولت در ایران، سهم درآمد مالیات در کل درآمدهای عمومی دولت تا حد زیادی تحت تأثیر وضعیت تولید و نرخ فروش نفت و همچنین سایر سیاست‌ها و عواملی از جمله برنامه‌های توسعه قرار دارد.
به دلیل عدم تناسب میان درآمدها و هزینه‌ها (روند نزولی درآمدهای دولت به دلیل کاهش قیمت نفت و سیر صعودی هزینه‌های دولت) در سال‌های اخیر، بودجه دولت عمدتاً با کسری مواجه بوده است که کسری نیز عمدتاً با توسل به استقراض از سیستم بانکی تأمین شده است.
استقراض از سیستم بانکی در قالب انتشار پول اضافی به عنوان یکی از ابزار تأمین کسری بودجه در سال‌های گذشته مورد توجه بیشتری قرار گرفته است که به مالیات تورمی معروف است موجب افزایش تورم و در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم و انتقال آن به دولت می‌شود و آثار تخریبی بسیار شدیدی را به دنبال دارد (جعفری صمیمی و شمخال، 1386).
اولین قدم در جهت رهایی از دام اقتصاد نفتی رفتن به سوی اقتصاد مبتنی بر مالیات است. بر همین اساس برنامه ریزی همه جانبه با توجه به عوامل تأثیرگذار و لزوم اجرای پیش فرض‌ها به منظور کاهش تبعات منفی آن ضروری است. نهایتاً مالیات بر ارزش افزوده، شکل اصلی مالیات بر مصرف است که مزیت و برتری رو به رشد را برای یک مالیات با پایه گسترده در جهان نشان می‌دهد مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد کشورها و همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی در صورت تسری کامل آن به زنجیره نهایی توزیع می‌باشد، لذا این تحقیق به بررسی این موضوع پرداخته است. (فصلنامه حوزه، شماره 9).
در این نوشتار ضمن ارائه جایگاه مصرف و مالیات، اهمیت و تاریخچه مالیات، تعریف مالیات و نظام مالیاتی کشور، اهداف و برنامه‌های قانون مالیات بر ارزش افزوده، مزایا، موانع و معایب اجرایی آن همراه با دلایل تعویق و همچنین رویکردهای اطلاع رسانی رسانه ای و ... به این موضوع بررسی می‌شود. در این فصل، در بخش اول به بررسی مبانی نظری موجود پرداخته می‌شود. در بخش دوم، به تحقیقات و تجارب گذشته دراین‌باره می‌پردازیم و نتایج هر کدام از تحقیقات و بیان می‌کنیم.
1-2 بخش اول: مبانی نظری تحقیق
1-2-1 مالیات
کلمه مالیات مأخوذ از عربی به معنی باج، خراج و پول‌هایی است که مأمورین وزارت دارایی به موجب قانون از مردم می‌گیرند (عمید، 1365). مالیات عبارت است از سهمی که به موجب اصل تعاون ملی و طبق مقررات موضوعه هر یک از افراد کشور موظف است از درآمد یا دارایی خود به منظور تأمین هزینه‌های عمومی و حفظ منافع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور بر حسب توانایی و استطاعت مالی خود به خزانه دولت بپردازد (رزاقی، 1375). از نظر برخی صاحب‌نظران مالیات مبلغی است که دولت از اشخاص، شرکت‌ها و مؤسسات بر اساس قانون برای تقویت عمومی حکومت و تأمین مخارج عامه دریافت می‌دارد. افزون بر خصلت اجباری بودن؛ یک خصوصیت بارز دیگر مالیات این است که رابطه صحیح دوطرفه یا متناسبی میان میزان مالیات دریافتی و ارزش خدمات عمومی - که مالیات‌دهندگان از آن برخوردار می‌شوند وجود دارد (عرب مازیار، 1376). اهمیت مالیات تنها بعد کارایی آن برای دولت نیست؛ بلکه آثار و فشارهای ناشی از آن؛ عادلانه و یا ناعادلانه بودن آن، تأثیر آن بر کارایی اقتصادی، ایجاد انگیزه منفی و یا مثبت برای فعالیت‌های گوناگون و امثال آن نیز مورد توجه خاص است (دادگر، 1378).
1-2-2 انواع نظام‌های مالیاتی
در فرهنگ مالیاتی، مالیاتی را که توسط دولت از مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات از طریق تولیدکنندگان آن‌ها دریافت می‌شود، مالیات غیرمستقیم می‌نامند. مالیات‌های غیرمستقیم در ایران به طور کلی شامل مالیات بر واردات (حقوق گمرکی، سود بازرگانی، حق ثبت و سفارش کالا و ...) و مالیات بر مصرف و فروش (مالیات فرآورده‌های نفتی، مالیات بر فروش نوشابه، دخانیات، مالیات اتومبیل و ...) می‌شود در یک تعریف کلی؛ مالیات غیرمستقیم بر فروش کالایی خاص را مالیات بر مصرف گویند. مالیات بر مصرف ممکن است به صورت مبلغی معین از هر واحد یا به نسبت درصد معینی از قیمت اخذ شود. مالیات بر معاملات بازار را که به هنگام فروش یک کالا از طریق تولیدکننده یا فروشنده، از مصرف‌کننده دریافت می‌شود، مالیات بر فروش می‌نامند. در کنار مالیات‌های عمومی بر فروش یا مصرف، مالیات‌های انتخابی بر مصرف برخی از کالاهای رایج است؛ از اهداف وضع مالیات بر مصرف و فروش می‌توان به توسعه محصولات داخلی، جلوگیری از افزایش واردات برخی از اقلام و جهت بخشیدن به الگوی مصرف جامعه نام برد؛ اما مهم‌ترین هدف آن کسب درآمد برای دولت است. از آنجا که این نوع مالیات می‌تواند جنبه انتخابی داشته باشد، برای رسیدن به هدف تخصیص بهینه منابع می‌تواند بسیار مؤثر واقع شود. مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر فروش چند مرحله‌ای است که خرید کالاها و خدمات واسطه‌ای را از پرداخت مالیات معاف می‌سازد. به عبارت دیگر، مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر قیمت فروش است که در واقع بار مالیاتی آن بر دوش مصرف‌کنندگان نهایی بوده و این مالیات بر اساس درصدی از ارزش افزوده در هر مرحله‌ای از تولید اخذ می‌شود. ارزش افزوده نیز برابر با تفاوت میان فروش بنگاه و هزینه‌های خرید کالاها و خدمات خریداری‌شده از بنگاه‌های دیگر است. با تعریف ارزش افزوده مشخص می‌شود که مالیات بر ارزش افزوده برابر مالیات بر محصول ناخالص داخلی است. بدین ترتیب پایه مالیات بر ارزش افزوده برابر کل درآمد حاصل از فروش، منهای هزینه خرید عوامل تولید از سایر بنگاه‌ها است. مالیات مستقیم به طور کلی شامل مالیات بر حقوق و دستمزد و مالیات بر سود شرکت‌ها است. که در این نوع مالیات، درصدی از حقوق و دستمزد و یا سود خالص شرکت‌ها به عنوان مالیات دریافت می‌شود (مجتهد و احمدیان، 1386).

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 19,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 501 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام ×
ایمیل ×
تلفن تماس ×
سوال یا نظر ×