پاورپوینت تصفیه آب و فاضلاب در 211 اسلاید کاربردی به طور کامل و جامع همراه با شکل

50,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
پاورپوینت تصفیه آب و فاضلاب در 211 اسلاید کاربردی به طور کامل و جامع همراه با شکل
 • کد فایل: 9720
 • قیمت: 50,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 4,036 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 3672 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: ppt
 • تعداد صفحات: 211 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

در این پروژه پاورپوینت تصفیه آب و فاضلاب در 211 اسلاید کاربردی به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر و فرمول های مربوطه طبق موارد زیر ارایه وبیان شده است:

1-  اهدف کلی تصفیه فاضلاب2-  انواع فاضلاب3-  فاضلاب خانگی4-  مشخصات فاضلاب خانگی5-  فاضلاب صنعتی6- تفاوتهای میان فاضلاب صنعتی و خانگی7-  تشابه فاضلاب های صنعتی8-  آلودگی موجود در فاضلابهای صنعتی9-  فاضلاب های ناشی از سیلاب ها10-  تصفیه فاضلاب11-  باکتریهای موجود در فاضلاب12-  برخی میکروارگانیسم های موجود در فاضلاب13-  تصفیه بیولوژیک هوازی14-  تصفیه بیولوژیک بی هوازی15-  آزمایش های فاضلاب16-  شاخص های آلودگی آب و فاضلاب17-  تعریف BOD18-  منحنی تغییرات BOD19-  اکسیداسیون مواد آلی کربن دار20-  فلوچارت مواد آلی ازته21-  نمایش ریاضی تغییرات BOD22-  تمرین و حل آن23-  میزان آلودگی فاضلاب های شهری24-  تصاویر دستگاه BOD متر دیجیتال25-  انجام آزمایش COD به روش تقطیر برگشتی 26-  TOC27-  تصاویر چند نمونه از دستگاه TOCمتر28-  فلوچارت جامدات موجود در فاضلاب (TS)29-  اکسیژن محلول DO30-  فلوچارت و فرمول جمعیت معادل31-  مقصود از تصفیه فاضلاب32-  روشهای مختلف تصفیه آب و فاضلاب33-  تصفیه فیزیکی34-  مهمترین روشهای تصفیه فیزیکی35- صاف کردن فاضلاب 36-  ته نشین کردن مواد معلق به همراه تصاویر37-  حوضچه های ته نشینی38-  نمایی از یک حوضچه ته نشینی39-  کاربرد رابطه استوک در طراحی حوضچه ته نشینی و فرمول مربوطه40-  رابطه سرعت ته نشینی41-  در عمل استفاده از قانون استوک به دلایل زیر ممکن نیست42- لایه بندی حوضچه های ته نشینی43-  بطور متوسط میزان کاهش شاخص های آلودگی در ته نشینی اولیه عبارتند از:44-  بررسی هیدرولیکی نوع جریان در ته نشینی با ذکر فرمول های مربوطه45-  واحدهایی که در تصفیه خانه ویژه عمل ته نشینی هستند46-  شناور سازی47-  تصفیه زیستی (بیولوژیکی) 48-   فلوچارت سیکل بسته مواد آلی و معدنی در طبیعت49-  انواع میکروارگانیسم ها50-  میکروارگانیسم ها51-  باکتریهای ساپروفیت52-  تاثیر دما بر باکتریها53-  تاثیر pH بر باکتریها54-  مهمترین انواع تصفیه بیولوژیکی55-  تصفیه هوازی56-  انواع تصفیه هوازی57-  اکسیژن رسانی در تصفیه فاضلاب 58-  انواع هوادهی و تصاویر مربوطه59-  انواع هوادهی (در تصفیه آب) و تصاویر مربوطه60-  عوامل تاثیر گذار بر میزان جذب اکسیژن61-  محاسبه مقدار اکسیژن جذب شده توسط فاضلاب و فرمول مربوطه62-  مقدار ضریب f63-  تعیین میزان ضریب جذب اکسیژن (α) و رابطه مربوطه64-  استفاده از اکسیژن خالص - مزایا- معایب65-  تعریف بار حجمی (بار هیدرولیکی)66-  مواد غذایی مورد نیاز باکتریها67-  تقسیم بندی روشهای تصفیه بیولوژیکی هوازی68-  میزان تصفیه69-  تصفیه بیولوژیک با کمک باکتریهای بی هوازی70-  هضم لجن بیولوژیک71-  مراحل هضم بی هوازی لجن72-  ترکیب بیوگاز تولیدی در فرایند بی هوازی73-  تاثیر دما بر تولید گاز74-  تقسیم بندی باکتریها از لحاظ دمای مناسب برای رشد75-  کاربرد بیوگاز76-  خواص لجن هضم شده77-  نیترات سازی یا آمونیاک زدایی(نیتریفیکاسیون)78-  مشکلات ناشی از حضور نیترات79-  نیترات زدایی یا ازت زدایی(دنیتریفیکاسیون)80-  فلوچارت مراحل تصفیه فاضلاب برای تخلیه به آبهای سطحی 81-  حذف فسفات از فاضلاب82-  تصفیه شیمیایی83-  عمده ترین روشهای تصفیه شیمیایی مواد محلول در فاضلاب84-  انعقاد و لخته سازی85-  مهمترین ترکیبات شیمیایی منعقد کننده86-  گندزدایی87-  کلروآمینها88-  مراحل تاثیر کلر89-  کلرزدایی90-  روشهای کلر زدایی91-  گندزدایی با اشعه ماوراء بنفش92-  نکات مهم در کاربرد اشعه ماوراء بنفش93-  تصفیه طبیعی فاضلاب94-  وارد نمودن فاضلاب به دریا و دریاچه95-  محاسبه سطح آلوده شده دریا توسط فاضلاب و فرمول مربوطه96-  شاخص آلودگی میکروبی97-  استاندارد آمریکا از نظر آلودگی کرانه ها و محل شنا98-  نکات مهم در طراحی سیستم های رها سازی فاضلاب در دریا99-  وارد نمودن فاضلاب به مرداب های طبیعی100-  پخش فاضلاب در زمین 101-  شرایط لازم برای پخش فاضلاب در زمین102-  معایب پخش فاضلاب در زمین103-  روشهای مختلف پخش فاضلاب در زمین104-  وارد نمودن فاضلاب در چاه105-  ساختمان چاه جذب کننده فاضلاب106-  نکته بهداشتی در احداث چاه107-  محاسبه سطح لازم در چاه های جذبی108-  دریاچه های تصفیه فاضلاب (برکه تثبیت)109-  نمایی از یک برکه تثبیت فاضلاب110-  نحوه تامیین اکسیژن مورد نیاز باکتریها در برکه های تثبیت111-  محاسن استفاده از برکه های تثبیت112-  معایب استفاده از برکه های تثبیت فاضلاب113-  انواع برکه های تثبیت114-  برکه تثبیت هوازی115-  انواع برکه های تثبیت هوازی از نظر بارگذاری116-  برکه های تثبیت اختیاری117-  طراحی برکه های تثبیت اختیاری و فرمول مربوطه118-  برکه های تثبیت بی هوازی119-  طراحی برکه های تثبیت بی هوازی و روابط مربوطه120-  برکه های تثبیت تکمیلی121-  برکه های تثبیت هوادهی شده122-  طراحی برکه های تثبیت هوادهی شده و فرمول مربوطه123-  جزئیات ساختمانی برکه های تثبیت124-  نگهداری برکه های تثبیت فاضلاب125-  مرداب های مصنوعی126-  تصفیه مصنوعی فاضلاب127-  ایستگاه پمپاژ ورودی فاضلاب128-  پمپ پیچ وار و تصاویر129-  فلوچارت آشغال گیر130-  ملاحظات طراحی آشغال گیر131-  افت انرژی در آشغال گیر و فرمول مربوطه132-  بازده کار آشغال گیر133-  دفع آشغالهای جدا شده134-  آشغال خرد کن135-  حوض دانه گیر (ماسه گیر)136-  انواع سیستم های دانه گیر137-  مقدار مواد شده توسط سیستم دانه گیر138-  حوض های دانه گیری کم عمق139-  حوض های دانه گیر کم عمق مستطیل شکل140-  حوضهای دانه گیر کم عمق دایره ای141-  حوضهای دانه گیر عمیق 142-  حوضهای دانه گیر با کمک دمیدن هوا143-  برتری حوضهای دانه گیری با کمک دمیدن هوا144-  استخرهای ته نشینی145-  استخرهای ته نشینی اولیه146-  کارائی سیستم ته نشینی اولیه147-  تقسیم بندی فضای درونی استخرهای ته نشینی148-  انواع استخرهای ته نشینی  149-  برتری های استخرهای ته نشینی مستطیلی150-  نمونه ای از استخرهای ته نشینی مستطیلی151-  نمایی از یک استخر ته نشینی مستطیلی152-  بهترین طراحی استخرهای ته نشینی153-  تصویری از استخر ته نشینی مستطیلی با طول زیاد154-  منطقه جمع شدن لجن155-  منطقه خروجی156-  استفاده از صفه های مورب در استخرهای ته نشینی157-  استخرهای ته نشینی دایره ای158-  منطقه ورودی و خروجی159-  سیستم کفاب گیری160-  استخرهای ته نشینی بدون لجن روب مکانیکی161-  بخش های مختلف استخر ته نشینی با لجن روبی ثقلی162-  طراحی استخرهای ته نشینی با سیستم لن روب ثقلی و فرمول مربوطه163-  استخرهای ته نشینی با کمک مواد منعقد کننده164-  مزایای سیستم های ته نشینی با کمک مواد منعقد کننده165-  تصفیه زیستی فاضلاب166-  انواع تصفیه زیستی فاضلاب167-  تصفیه هوازی168-  صافی های چکنده169-  نمایی از یک سیستم صافی چکنده170-  نمایی از یک صافی چکنده171-  انواع قطعات پلاستیکی به تهیه شده برای صافی چکنده172- هوادهی در سیستم های صافی چکنده 173-  طبقه بندی صافی های چکنده از نظر شکل ساختمانی174-  طبقه مندی صافی های چکنده از نظر میزان آلودگی قابل تصفیه175-  راهبری صافی های چکنده176-  معایب صافی های چکنده در برابر سیستم لجن فعال (هوادهی)177-  برتری های صافی چکنده در مقایسه با استخر هوادهی178-  سیستم تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال (هوادهی) و فلوچارت مربوطه179-  محاسبه صافی های چکنده180-  استفاده از معادله NRC در طراحی صافی چکنده و روابط مربوطه181-  مقدار ضریب RS در معادله NRC 182-  محاسبه استخرهای هوادهی183- محاسبه حجم استخر هوادهی و فرمول مربوطه184-  نسبت غذا به میکرو ارگانیسم (F/M)185-  لجن برگشتی (Rs) و فرمول مربوطه186-  شاخص حجمی لجن (SVI)187-  شاخص جرمی لجن (SDI)188-  لجن اضافه (دور ریز)189-  عمر لجن (SRT) و فرمول مربوطه190-  محاسبه مقدار اکسیژن لازم و فرمول مربوطه191-  محاسبه مقدار اکسیژنی که از دستگاه هواده باید وارد فاضلاب گردد و رابطه مربوطه192-  محاسبه قدرت هواده ها و رابطه مربوطه193-  محاسبه افت فشار در لوله های انتقال هوا و رابطه مربوطه  

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 50,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 4,036 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام ×
ایمیل ×
تلفن تماس ×
سوال یا نظر ×