تحقیق زراعت غلات

10,000 تومان می‌توانید توسط تمام کارت‌های بانکی عضو شتاب خرید خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت نمایید. خرید و دانلود فایل سوال از فروشنده راهنمای دریافت
 • اطلاعات و مشخصات فایل
تحقیق زراعت غلات
 • کد فایل: 9944
 • قیمت: 10,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 300 کیلوبایت
 • تعداد مشاهده: 3627 بازدید
 • فرمت فایل اصلی: Docx
 • تعداد صفحات: 88 صفحه
 • اطلاعات فروشنده

شرح فایل

تحقیق درباره زراعت غلات

مقدمه:
علم زراعت فعاليت هايي از انسان را در بر مي گيرد که به منظور تامين نيازمنديهاي بعضي از گياهان و در نتيجه بهره گيري از حداکثر قدرت توليدي آنها انجام مي شود. اين فعاليتها را , علاوه بر کاشتن و برداشتن محصول و حفاظت آن در مقابل آفات , امراض و علفهاي هرز , مي توان عموماٌ شامل تغيير در عوامل محيطي موثر بر رشد گياه عبارنتداز هوا , حرارت , باد , آب , نور , خاک و مواد غذايي . انسان قادر است بعضي از اين عوامل را مستقيماٌ تغيير دهد . ولي غالباٌ مجبور است شرايط را براي بهره وري بيشتر و بهتر از اين عوامل مناسب سازد .
 امروزه ازدياد جمعيت جهان سبب افزايش تقاضا براي محصولات کشاورزي شده است بيش از دوسوم جمعيت دنيا در ممالک در حال توسعه زندگي مي کنندو بيش از 20% جمعيت ممالک توسعه نيافته در قحطي بسر مي برند و متجاوز از 50% فقر غذايي دارند که خود عامل مهم سلامت و قدرت کار است که البته حالات فوق هنگامي صادق است که نابسامانيهايي به سبب _سيل _زلزله _خشکسالي و جنگ و غيره روي ندهد و وضع را از انچه که هست بدتر نکندآنچه علم کشاورزي ،بخصوص زراعت عهده دار آنست عبارت از توليد محصولات زيادتر و با کيفيت بهتر است که بتواند جوابگوي ازدياد جمعيت باشد ، تا بدين وسيله فقر غذايي و گرسنگي را از ميان بردارد.
گندم يکي از مهمترين توليدات غذايي براي انسان مي باشداز جمله مهمترين گندم مي توان به گندم ،جو،ذرت،برنج،سورگوم ،يولاف ، چاودار ، نيشکر اشاره کرد که سهم مهمي  را در تامين مواد غذايي انسان و دام به عهده دارند.
در مناطق مختلف با توجه به شرايط آب و هوايي ،اقتصاد آب آبياري ،ميزان بهره وري از زمين ، کنترل فرسايش خاک،علفهاي هرز ،آفات و امراض ،توزيع نيروي انساني و ماشين آلات و عوامل اقتصادي مبادرت به انتخاب محصول مي کنند.
ساختمان و حاصلخيزي خاک نيز از عوامل موثر در انتخاب محصولات پيشرو مي باشدکه با استفاده از گياهاني خاص اقدام به رفع نکات منفي خاک نموده که در اين بين حمايت انساني نيز ازطريق دادن کودهاي آلي و معدني و يا کود سبز و ... از اهميت بالايي برخوردار است. در مناطق مختلف کمبودها و نقصانهاي مختلفي در خاک زراعي ديده مي شود که هرکدام عمليات مربوط به خود را مي طلبد از اين کاستي ها مي توان به شوري ،قليايي بودن ، پستي و بلندي ،سنگلاخي ، شني و رسي بودن بيش از حدخاک و ... اشاره نمود.و بعد از رفع کمبودها و کاستي ها طي فرايند اصلاخ خاک مبادرت به کشت و زرع نمود.
تناوب گياهان زراعي در يک مزرعه از اهميت خاصي برخوردار است چراکه کشت يک محصول براي چند سال متوالي از جهات مختلف به زارع ضرر مي زند از اين موارد مي توان به نقصان تدريجي عملکرد طي سالهاي متوالي ،توسعه علفهاي هرز ،آفات و بيماريهاي گياهي ،فرسايش و نقصان باروري خاک و... اشاره کرد پس اتخاذ يک تناوب زراعي مناسب براي گندم با گياهان ساير تيره ها و رعايت اصول تناوب زراعي براي هر گياه(با توجه به خصوصيات آن)موجب افزايش بهره وري مي شود.
موقعيت و شرايط آب و هوايي منطقه کشت:
پراكنش و توزيع گياهان در عرضهاي جغرافيايي مختلف و همچنين در ارتفاعات متفاوت در  ر ابطه با عوامل محيطي و به خصوص بارندگي و درجه حرارت و در مرحله بعد شرايط فيزيكي و شيميايي خاك مي باشد . اي موضوع در ارتباط با گياهان زراعي نيز صادق است . بدين ترتيب شناخت عوامل مختلف محيطي و انتخاب گياهان مناسب براي شرايط متفاوت از مهمترين عوامل موثر در توليد است .بدين ترتيب به منظور بهره گيري هر بيشتر از منابع محيطي و كاهش خسارت وارده به محيط از طريق به كار گيري اصول صحيح اكولوژيكي در اكوسيستم هاي زراعي و نيز كاربرد روشهاي منطقي توليد ، بحث اكولوژيكي گياهان زراعي مطرح مي شود .

تقسيم بندي اقليمي ايران

فيزيو گرافي ايران :
كشور ايران فلاتي كوهستاني است و در حدود 78 درصد از مناطق آن داراي ارتفاعي بيش از 500 متر مي باشد . در زير توزيع مناطق بر حسب ارتفاع آنها آورده شده است :
مناطق داراي ارتفاع بيش از 2000 متر از سطح دريا          7/15 درصد  
مناطق داراي ارتفاع 2000-1000  متر از سطح دريا         3/25 در صد
مناطق داراي ارتفاع 1000- 500   متر از سطح دريا         3/9   در صد   
مناطق داراي ارتفاع 500  -  28    متر از سطح دريا         1/20 درصد
مناطق داراي ارتفاع كمتر از 28    متر از سطح دريا         6/1   درصد

منطقه كوهستاني : اين ناحيه شامل رشته كوههاي البرز در شمال و ر شته كوههاي زاگرس درجنوب غربي است . اين دو رشته كوه در شمال غربي به يكديگر مي پيوندند . رشته كوه البرز ديواري را در شمال كشور تشكيل مي دهد كه از شرق تا غرب امتداد دارد . مر تفع ترين قله آن 5866 متر از سطح دريا ارتفاع دارد . رشته كوه زاگرس از مرز تركيه در شمال غربي تا خوزستان در جنوب شر قي كشيده شده است . اين رشته كوه 1000 كيلومتر طول و حدود 200 كيلومتر عرض داردو قله مرتفع آن 4500  متر از سطح دريا ارتفاع دارد. اين رشته كوه در جنوب كرمان به دو شاخه تقسيم مي شود.آتشفشان تفتان بخشي از شاخه شمالي را تشكيل مي دهد و شاخه جنوبي در امتداد درياي عمان به طرف مرز پاكستان امتداد دارد .
ناحيه فلات : منطه فلات بين رشته كوههاي زاگرس و البرز واقع شده و مثلثي را در مركز ايران تشكيل ميدهد . ارتفاع اين ناحيه بين 500 تا 2500 متر متغير مي باشد . مرتفع ترين نقاط در شمال شرقي و شرق واقع بوده و با حركت به سمت غرب از ارتفاع آن كاهش مي يابد .كوههاي اين ناحيه شيب تند و لخت دارند و تنها دردامنه هاي آنها خاكـهاي آبرفتـي كه معمولا داراي سنگ و قلوه سنگ مـي باشد ، وجــود دارد . رودخانه هاي اين نواحي كم عمق بوده و تنها بعد از بارندگي مدتي داراي آب هستند .
دشت خوزستان و نواحي سواحل جنوبي : اين ناحيه شامل بيابان وسيع خوزستان در جنوب غربي ايران و بيابانهاي پست واقع در امتداد سواحل خليج فارس و درياي عمان مي باشد . اين منطقه داراي تپه هاي كم ارتفاع و بيابان هايي است كه بخشي از آنها شور مي باشد . خوزستان بيابان وسيعي است كه حدود 30000 كيلومتر مربع وسعت دارد .
ناحيه سواحل شمالي : اين نواحي نوار باريكي با عرض 50 كيلومتر مي باشد و رود خانه هاي متعددي كه از كوههاي البرز منشاء گرفته اند در آن جريان دارند . شيب عمومي اين ناحيه از جنوب به شمال است و رودخانه هاي اصلي آن ، گرگان ، دشت مغان و سفيد رود مي باشند  .

فهرست مطالب:

مقدمه:    4
فصل اول    7
موقعيت و شرايط آب و هوايي منطقه کشت:    7
شهرستان ميانه    9
رشته كوهها :    9
رودخانه ها:    9
اقليم هاي ايران از نظر بارندگي    10
آب و هوادر شهرستان ميانه‌ :    10
نمودار پارامترهاي درجه حرارت شهرستان ميانه:    11
نمودار متوسط بارندگي شهر ميانه    12
فصل دوم    14
خاک    14
بافت خاك    14
ساختمان خاك    15
انواع خاك    15
الف : خاكهاي سنگلاخي    15
ب : خاكهاي شني    15
ج : خاكهاي لومي    16
د : خاكهاي رسي    16
خاكهاي شور و قليا    16
خاكهاي اسيدي    17
تشکيل خاکهاي شور وسديمي اصلاح آنها:    17
انتخاب محصول    20
فصل سوم    22
ذرت    22
مبدا و تاريخچه    23
نظريات مختلف در مورد پيدايش ذرت :    23
مشخصات گياه‌شناسي    24
تهيه بستر كشت    28
تناوب زراعي    29
نحوة تهية زمين :    29
سيستم زراعت :    30
طرق كاشت    30
زمان كاشت    31
آبياري ذرت    32
انواع ماشين‌هاي برداشت ذرت    35
زمان و نحوة برداشت ذرت    36
آفات و بيماريها    36
تاريخچه مختصري از سيب زميني‌ اوليه    38
غده‌ها  THE TUBERS    39
سيب‌زميني بذري  THE SEED POTATO    40
ميوه و بذر      FRUIT AND SEED    40
واريته‌هاي (رقم‌هاي) سيب‌زميني          POTATO VARIETIES    40
آسيب ديدگي‌ها شرايط رشد روي ذخيره غده‌هاي سيب‌زميني    43
صدمات شرايط انبار بر روي غده‌ها    44
انبار غده‌ها     STORAGE OF TUBER    44
پوسيدگي انباري     STORAGE ROT    45
صنايع تبديلي مواد غذايي     PROCESSING    46
كشت سيب‌زميني   GROWING  POTATOES    47
بيماريها ، آفات سيب‌‌‌زميني    48
آفات جدي  SERIOUS PEST    51
نواحي كشت گندم در دنيا :    52
گندمهاي معمولي :    53
گندم دوروم :‌    53
گروههاي گندم :    54
تركيبات شيميايي دانه گندم :    54
ژنتيك گندم    55
حفاظت گياه    56
پيشگيري    56
رشد و نمو گندم:    57
بيماريهاي گندم:    58
سويا :    59
اهميت :    60
خصوصيات گياهي :    62
كشت سويا :    63
تلفيق بذر :    65
ضد عفوني بذر :    65
روش‌هاي كاشت :    65
ميزان بذر :    66
عـمق كاشت :    67
آبياري    69
بيماريها    72
برداشت سويا نسبت به مورد مصرف    77
شبدر :TRIFILIUM))    81
توليد بذر شبدر :    83
فصل چهارم    85
عوامل موثر بر انتخاب تناوب زراعي    85
منابع:    87

محتوای فایل دانلودی

شامل ورد 88 صفحه ای به همراه تصاویر و جداول

خرید و دانلود فایل
 • قیمت: 10,000 تومان
 • فرمت فایل دانلودی: .zip
 • حجم فایل: 300 کیلوبایت

راهنمای خرید و دانلود فایل

 • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
 • پس از پرداخت آنلاین، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال میگردد.
 • در صورت بروز مشکل در دانلود، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید، امکان دانلود مجدد فایل، با کلیک بر روی کلید دانلود، برای چندین بار وجود دارد.
 • در صورتیکه پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و ...) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل، کد فایل، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود، از طریق تماس با ما، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.
 • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
 • برای دانلود فایل روی دکمه "خرید و دانلود فایل" کلیک کنید.

نام ×
ایمیل ×
تلفن تماس ×
سوال یا نظر ×
کلیه فایل های موجود در مارکت فایل، توسط کاربران عرضه می شود. لذا در صورت مشاهده تخلف، عدم رضایت از فایل خریداری شده و یا مالکیت فایلی که بدون اطلاع شما در سایت قرار گرفته است، به ما پیام دهید.